Zawarcie porozumienia zbiorowego w ZAT S.A.


Ochrona w zakresie zatrudnienia.

W 5-letnim okresie gwarancji zatrudniania inwestor zobowiązał się nie dokonywać zwolnień także wobec m.in. pracowników znajdujących się, na dzień podpisania pakietu, na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych, rentach zdrowotnych, odbywających służbę wojskową. W „pakiecie” zawarto wykaz 8 szczegółowych kategorii pracowników objętych gwarancją zatrudniania. Są to pracownicy, którzy na dzień podpisania pakietu:
  • byli zatrudnieni na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
  • byli zatrudnieni na czas nieokreślony niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • byli zatrudnieni na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • korzystali z urlopów wychowawczych,
  • odbywali służbę wojskową,
  • korzystali z urlopów macierzyńskich,
  • przebywali na rentach zdrowotnych lub świadczeniach rehabilitacyjnych,
  • korzystali z urlopów bezpłatnych w związku z powołaniem do pełnienia funkcji związkowych poza zakładem pracy lub innej funkcji społecznej.

Szczególną ochroną indywidualną objęto m.in.: pracowników zatrudnionych na czas określony, pracowników posiadających co najmniej 14 letni staż pracy i nie więcej niż 8 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz pracowników posiadających co najmniej 18 letni staż pracy. W przypadku tych dwóch ostatnich grup ochrona jest równoznaczna z gwarancją zatrudnienia. Ponadto szczególna ochrona dotyczy również pracowników, którzy orzeczeniem lekarskim utracili zdolność do pracy (zostaną przygotowane dla nich stanowiska pracy lub odrębna jednostka organizacyjna). Inwestor zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, by po upływie okresu gwarancji nie było zwolnień pracowników.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8


Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże