Zawarcie porozumienia zbiorowego w ZAT S.A.


Ochrona w zakresie wynagrodzenia.

W sprawie wynagrodzeń uzgodniono wzrost wskaźnika wynagrodzeń w roku podpisania umowy nie mniej niż o 5%. Indywidualna płaca zasadnicza każdego pracownika nie ulegnie - stosunku do obecnej - obniżeniu. Inwestor zobowiązał się do corocznej wypłaty jednorazowo nagrody z okazji Święta Zakładowego. Ponadto, w związku z podpisaniem umowy prywatyzacyjnej, PCC AG wypłaci każdemu pracownikowi objętemu pakietem premię integracyjną w wysokości 10 000 złotych brutto do końca bieżącego roku, w dwóch równych ratach, przy czym ratę pierwszą w okresie 30 dni od daty objęcia akcji ZAT S.A. Zapis dotyczący premii zawiera opcję wypłaty ustalonej kwoty w czterech ratach: dwa razy po 3 000 złotych i dwa razy po 2000 złotych, w przypadku pobrania przez dotychczasowego akcjonariusza (Nafta Polska S.A. – Skarb Państwa) dywidendy za rok obrotowy 2005. Za wypłatę premii odpowiada solidarnie pracodawca i inwestor.

W pakiecie podkreślono negocjacyjny (pracodawca, inwestor-związki) charakter kształtowania polityki płacowej w ZAT S.A. Zapisano, iż coroczna podwyżka płac dokonywana będzie co najmniej na poziomie wzrostu cen i usług publikowanych przez GUS, pod warunkiem wypracowania zysku przez firmę lub wykonania planu finansowego.

Ponadto w pakiecie zawarto gwarancje nie wypowiadania przez okres 5 lat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – dokumentu regulującego wzajemne prawa i obowiązki między pracodawcą a pracownikami.

Gwarancje socjalne.

Gwarancje socjalne dotyczą utrzymania działalności socjalnej dla pracowników, ich rodzin, emerytów i rencistów, na co najmniej dotychczasowych zasadach i dokonywania corocznych odpisów na ZFŚS. Ponadto zapewniają m.in. kontynuację dotychczasowych ubezpieczeń na życie, utrzymanie ośrodka kolonijnego w Mielenku, dalsze działanie PKZP oraz SKOK, a także zapewnienie dalszego funkcjonowania zakładowego oddziału PTTK „Azoty”.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8