Drukuj

Zawarcie porozumienia zbiorowego w ZAT S.A.


Prócz wskazanych powyżej głównych uzgodnień regulowanych w Pakiecie, porozumienie to reguluje: stosunki między pracodawcą a związkami zawodowymi, partycypacji pracowników będących akcjonariuszami ZAT S.A. w zyskach, obowiązki i zasady zakupu akcji przez inwestora, ochrony interesów spółki.

Informacja prasowa nie zawiera wszystkich szczegółów dotyczących pakietu socjalnego. W najbliższym czasie pakiet zostanie podany do wiadomości pracownikom i będzie dostępny do wglądu m.in. w siedzibach zakładowych organizacji związkowych. Z takiej możliwości mogą skorzystać także przedstawiciele mediów.

Przewodniczący zespołu negocjacyjnego

Andrzej Sikora

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych,
Biznes Premium

Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów (małopolskie)