Zgoda na koncentrację BASF Polska, Ciechu i Zachemu

Zgoda na koncentrację BASF…
W wyniku koncentracji BASF Polska nabędzie aktywa związane z badaniami i rozwojem oraz handlem substancją TDI (wykorzystywaną m.in. do produkcji pianek poliuretanowych). Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes UOKiK uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. W uzasadnieniu wyjaśniono, że łączny udział uczestników koncentracji w światowym rynku wprowadzania do obrotu TDI, zarówno wg kryterium ilościowego, jak i wartościowego, daleki jest od udziału, z którym ustawa antymonopolowa wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej (40%). A zatem, w ocenie organu antymonopolowego dokonanie przedmiotowej koncentracji nie zakłóci skutecznej konkurencji na rynku właściwym poprzez stworzenie możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów i konsumentów, a działający na tym rynku konkurenci stanowią wystarczającą przeciwwagę dla ewentualnych antykonkurencyjnych działań Grupy BASF. Ponadto, w rozpatrywanej sprawie nie występują rynki, na które planowana koncentracja wywierałaby wpływ na jakikolwiek rynek w układzie wertykalnym bądź konglomeratowym.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Czytaj więcej: Rynek 880 Przejęcia 242

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska


Reportaże

Forum

Jackoos_899

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-09-16

Iebm

Kilka pytań dotyczących procesu wtryskowego i wtryskarek. 2021-09-01

Yellow

Problem z rozbryzgami 2021-07-15

Bentor

Własna firma produkcyjna 2021-06-04

Kacperczyk250

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-05-09