Zgoda na koncentrację BASF Polska, Ciechu i Zachemu

Zgoda na koncentrację BASF Polska, Ciechu i Zachemu
W wyniku koncentracji BASF Polska nabędzie aktywa związane z badaniami i rozwojem oraz handlem substancją TDI (wykorzystywaną m.in. do produkcji pianek poliuretanowych). Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes UOKiK uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. W uzasadnieniu wyjaśniono, że łączny udział uczestników koncentracji w światowym rynku wprowadzania do obrotu TDI, zarówno wg kryterium ilościowego, jak i wartościowego, daleki jest od udziału, z którym ustawa antymonopolowa wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej (40%). A zatem, w ocenie organu antymonopolowego dokonanie przedmiotowej koncentracji nie zakłóci skutecznej konkurencji na rynku właściwym poprzez stworzenie możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów i konsumentów, a działający na tym rynku konkurenci stanowią wystarczającą przeciwwagę dla ewentualnych antykonkurencyjnych działań Grupy BASF. Ponadto, w rozpatrywanej sprawie nie występują rynki, na które planowana koncentracja wywierałaby wpływ na jakikolwiek rynek w układzie wertykalnym bądź konglomeratowym.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Czytaj więcej: Rynek 830 Przejęcia 183

brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska