Zmiana cen w Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), spółka handlowa w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. (BOP) informuje, iż w związku z tym, że rynkowe ceny monomerów na drugi kwartał 2006 roku zostały już ustalone i są wyższe od obecnych o 80 euro za tonę etylenu i 40 euro za tonę propylenu, zwiększeniu uległy główne składowe kosztów produkcji, co uniemożliwia utrzymanie cen polimerów na obecnych poziomach.

W związku z tym, w celu zachowania marż wymaganych do długoterminowej, skutecznej działalności, wprowadzone będą adekwatne wzrosty cen dla wszystkich produktów oferowanych przez BOPS. Renegocjacje ofert spółki na miesiąc kwiecień br. odbędą się w najbliższych dniach.

# # #


Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku dwie, światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Czytaj więcej: Ceny tworzyw 38