Zrównoważony rozwój w brazylijskim wydaniu

Z kolei obszary uprawne są zgodne z Programem Odpowiedzialnego Pozyskiwania Etanolu opracowanym przez Braskem i organizację Pro-Forest. Oznacza to, że nadal jesteśmy uznawani za światowego lidera w dziedzinie tworzyw sztucznych opartych na biologii. Niedawno ogłosiliśmy dodatkową inwestycję w wysokości 61 mln dolarów, która pozwoli zwiększyć nasze moce produkcyjne o 30% w drugiej połowie 2022 r.

Przez lata Braskem zdobył wiele nagród związanych z marką „I’m green”, wspierając globalnych klientów takich jak IKEA, Tetra Pak i Lego. W 2018 r. koncern wprowadził na rynek „I’m green” EVA – drugi polimer na bazie trzciny cukrowej, który poza pozytywnym wpływem na środowisko jest idealny dla kilku sektorów rynku, w szczególności dla przemysłu obuwniczego. Allbirds, amerykański producent obuwia, opracował podeszwę butów SweetFoam opartą na tworzywie „I’m green” EVA. To tylko jeden z przykładów aplikacji naszych bioproduktów „I’m green”, które można znaleźć w wielu markach handlowych obecnych na rynkach obu Ameryk, Europy i Azji.

Dla koncernu Braskem gospodarka o obiegu zamkniętym to jeden z priorytetów. Jaką rolę odegra GOZ w przyszłości i jaki jest wkład Braskem w gospodarkę o obiegu zamkniętym?

Można powiedzieć, że Braskem ma zrównoważony rozwój zakodowany w swoim DNA od samego początku, tj. od czasu naszego powstania w 2002 r. Zmniejszyliśmy intensywność emisji gazów cieplarnianych (zakresy 1 i 2) o ponad 17%, jeśli porównamy wyniki z 2008 r. ze średnią ruchomą z lat 2018–2020, osiągając 85% długoterminowego celu ustanowionego na 2020 r. dotyczącego zmian klimatu. Redukcja ta wynikała w dużej mierze z pozyskania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej w naszych jednostkach przemysłowych. W sumie pozwoliło to zapobiec emisji prawie 30 mln ton CO2e, co odpowiada zasadzeniu ponad 200 mln drzew.

Poza redukcją emisji dwutlenku węgla podjęliśmy również odważne zobowiązania w zakresie wprowadzenia na rynek chemikaliów i tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w ilości 300 kt do 2025 r. i 1 Mt do 2030 r. Nasz wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym obejmuje zarówno surowce odnawialne, jak i technologie takie jak recykling mechaniczny i chemiczny. W celu rozwoju zarówno recyklingu mechanicznego, jak i chemicznego oraz promowania odzysku odpadów z tworzyw sztucznych ogłosiliśmy już kilka inicjatyw i wciąż pracujemy nad nowymi, które nie zostały jeszcze upublicznione.

planta-unib-abc-sp

Z projektów, które są już realizowane, chciałbym wymienić m.in. współpracę z brazylijską firmą Tecipar, specjalizującą się w inżynierii środowiska. Realizowany wspólnie projekt zapobiegnie wyrzucaniu ponad 2 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie na składowisko odpadów Santana de Parnaíba w regionie metropolitalnym São Paulo w Brazylii. Są to odpady pochodzące z gospodarstw domowych, których ilość szacujemy na około 36 mln opakowań PE i PP.

Wspólnie z firmą Encina, liderem w dziedzinie rozwiązań do produkcji odnawialnych chemikaliów, współpracujemy w zakresie wykorzystania technologii zdolnej do tworzenia zrównoważonych produktów chemicznych z poużytkowego plastiku; w ramach tego projektu opracowujemy cyrkularny polipropylen (PP) o takich samych właściwościach jak tworzywo virgin, przeznaczony do pakowania żywności oraz produktów konsumenckich i higienicznych.

W ramach partnerstwa z firmą Agilyx z USA opracowujemy studium wykonalności zaawansowanego projektu dotyczącego produkcji surowca z zaawansowanego recyklingu tworzyw sztucznych. Celem jest znalezienie wydajnego i zrównoważonego sposobu produkcji PP z surowców wytwarzanych z mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych.

Z kolei w zakresie recyklingu chemicznego podpisaliśmy umowę z Fábrica Carioca de Catalisadores (FCC SA), SENAI CETIQT oraz COPPE/UFRJ, która umożliwi opracowanie nowych katalizatorów w celu poprawy wydajności procesu pirolizy. 

Rozmawiała: Elena Blume

Źródło: https://mag.k-online.com/en/Menue/Industry_Voices/Walmir_Soller

Fot.: braskem.com.br

Reportaże

Forum