Zrównoważony rozwój
Wiadomości Plastech

Zielono, bardziej zielono, Arburg

Zielono, bardziej zielono, Arburg

W raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju 2021 firma Arburg ponownie informuje na całym świecie o tym, jak bardzo zrównoważone w perspektywie długoterminowej są działania przedsiębiorstwa we wszystkich istotnych obszarach.

Plastics Europe wspiera Globalne Porozumienie w Sprawie Tworzyw

Plastics Europe wspiera Globalne Porozumienie w Sprawie Tworzyw

Plastics Europe wspiera wypracowanie międzynarodowego porozumienia w kwestii odpadów tworzyw i z zadowoleniem przyjmuje rezolucję wynegocjowaną podczas 5. Sesji Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA-5) w Nairobi.

Reportaże

Forum