Zrównoważony rozwój
Wiadomości Plastech

Ampacet przedstawia OdorClear

Ampacet przedstawia OdorClear

Ampacet rozszerzył ofertę innowacyjnych absorberów zapachu z serii OdorClear, przeznaczonych do optymalizacji procesu przetwarzania surowców pochodzących z recyklingu odpadów postkonsumenckich (PCR).

ROP "rozpakowany" - podstawowe ramy polityki na rzecz GOZ

ROP "rozpakowany" - podstawowe ramy polityki na rzecz GOZ

Biała księga TOMRY "EPR Unpacked - A Policy Framework for a Circular Economy” definiuje i analizuje systemy ROP dla odpadów opakowaniowych. W księdze wymieniono 5 zasad projektowania, które są niezbędne do skutecznego wdrożenia systemu ROP.

Zrównoważone innowacje pomagają firmom osiągać lepsze wyniki na rynku

Zrównoważone innowacje pomagają firmom osiągać lepsze wyniki na rynku

W obliczu coraz powszechniejszych zakłóceń na światowych i krajowych rynkach, firmy zaangażowane w ciągłe innowacje będą tymi, które w przyszłości będą dobrze prosperować - wynika z badania "More praised than practiced", przeprowadzonego przez Financial Times (FT) Focus przy wsparciu Dassault Systèmes.

Zielono, bardziej zielono, Arburg

Zielono, bardziej zielono, Arburg

W raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju 2021 firma Arburg ponownie informuje na całym świecie o tym, jak bardzo zrównoważone w perspektywie długoterminowej są działania przedsiębiorstwa we wszystkich istotnych obszarach.