Analiza polskiego rynku poliolefin

Wzrost rynku poliolefin w Polsce jest bardzo intensywny. W 2002 r. jego wielkość oceniano na 730 tys. ton rocznie. Obecnie szacowany jest już na ponad 1 milion ton i stale rośnie.

Mimo utrzymującego się od pewnego czasu, stabilnego wzrostu polski rynek poliolefin, w porównaniu z rynkami państw Europy Zachodniej, nie wygląda najlepiej. Roczne zużycie poliolefin jest u nas bowiem ponad dwukrotnie mniejsze. Wynosi ono średnio około 20 kg na osobę.

Tymczasem na świecie poliolefiny - polietylen i polipropylen - należą do najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych masowych. PP oraz PE osiągają blisko 60 proc. udziału w światowej produkcji tworzyw sztucznych.

Jednak według zgodnych opinii ekspertów, nasz krajowy rynek tworzyw sztucznych będzie się stopniowo zbliżał do poziomu rynku Europy Zachodniej.

W tej chwili szacuje się, że rynek poliolefin rośnie szybciej niż nasze PKB i wynosi ok. 10-12 proc. Wszystko wskazuje na to, że tendencja dynamicznego wzrostu utrzyma się również w tym roku.

Jak wiadomo, jeśli chodzi o wytwórców, to najsilniejszą pozycję na rodzimym rynku poliolefin zajmuje Basell Orlen Polyolefins (BOPS), spółka joint-venture utworzona przez światowego potentata na rynku tworzyw - Basell Europe Holdings oraz PKN Orlen. Jest jedynym wytwórcą poliolefin w Polsce.

W październiku 2005 r. BOPS uruchomił w Płocku dwie światowej skali instalacje do produkcji polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) i polipropylenu (PP) oraz nowoczesną platformę logistyczną. Całkowity koszt projektu wyniósł około 500 milionów euro.

Roczny potencjał produkcyjny nowych zakładów wynosi 400 tys. ton PP na bazie technologii Spheripol, należącej do firmy Basell oraz 320 tys. ton HDPE przy użyciu technologii Hostalen, także na licencji firmy Basell. Wraz z mocami wytwórczymi instalacji do produkcji polietylenu niskiej gęstości (LDPE), roczna wydajność fabryk BOP wynosi około 820 tys. ton poliolefin.

Duże znaczenie jeśli chodzi o zwiększenie wolumenu sprzedaży granulatów tworzyw sztucznych miała również zmiana organizacji i strategii dystrybucji Basell Orlen Polyolefins na terenie Polski.


Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska