Analiza polskiego rynku wyrobów termokurczliwych


Równie duża dominacja Radpolu panuje też w odniesieniu do produkcji i sprzedaży mufy i głowic kablowych do 1 kV.

Mufy kablowe służą do połączenia ze sobą co najmniej dwóch kabli. Wyróżnia się mufy przelotowe łączące kable z jednakowych materiałów i o jednakowych przekrojach żył oraz mufy przejściowe łączące kable z różnych materiałów i o różnych przekrojach żył. W zakresie asortymentu do 1 kV udział Radpolu w rynku sięga 70 proc. Drugie miejsce przypada Raychemowi (13 proc.).

Jednak jeśli weźmiemy już pod uwagę wyłącznie mufy i głowice kablowe powyżej 1 kV, to wówczas palma pierwszeństwa na polskim rynku przypada Raychemowi (43 proc.), a kolejne miejsca solidarnie zajmują Cellpack i Barnier (po 15 proc.) W tym obszarze Radpol praktycznie jest niewidoczny i uzyskuje udział na poziomie ledwie 1 proc.

Kim są pozostałe firmy, z którymi Radpol dzieli rynek?

Amerykański Raychem, to koncern z 50 - letnim doświadczeniem, światowy lider w branży produktów termokurczliwych. W Polsce działa przez sieć autoryzowanych dealerów.

To właśnie ta firma wiele lat temu rozpoczęła prace nad przewodami samoregulującymi. Udowodniła, że tworzywo sztuczne zawierające domieszkę grafitu i poddane odpowiedniej obróbce, uzyskuje cechy półprzewodnika o dodatnim współczynniku temperaturowym rezystancji.

Odkrycie to stało się podstawą do opracowania samoregulujących taśm grzewczych, a następnie samoregulujących przewodów grzejnych. Warto wiedzieć, że samoregulujące taśmy grzewcze są skuteczną ochroną przed zamarzaniem rur. W naszym kraju Raychem jest liderem wśród dostawców osprzętu na średnie napięcie.

Z kolei Cellpack, to spółka działająca w Polsce od lipca ub. roku. Jest wyłącznym przedstawicielem Cellpack AG. Funkcjonuje głównie w branży elektroenergetycznej. Specjalizuje się w osprzęcie termokurczliwym, czyli mufach i głowicach kablowych na niskie i średnie napięcie w technologii termokurczliwej.

Posiada również szeroką ofertę obejmującą takie wyroby termokurczliwe jak rury, palczatki, płaty, przepusty murowe, kapturki. W tej chwili buduje i rozszerza sieć dystrybucji w kraju i Europie Wschodniej.

Warto jeszcze przyjrzeć się spółce DSG-Canusa Polska Sp. z o.o. Jest ona częścią koncernu DSG-Canusa A ShawCor z siedzibą w Kanadzie.

Czytaj więcej: Analiza 230 Rury 75 Rynek 828

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska

Radwow Radwow

Wysłany: 2013-01-10 14:41:37

Kto sponsorował ten artykuł i dlaczego to był Radpol?

Radek
Radek

Wysłany: 2013-01-11 10:20:03

Może Cię to zaskoczy, ale artykuł nie był sponsorowany przez żadną ze wspomnianych w nim firm.