Anwil na targach Plastpol 2008

Anwil na targach Plastpol 2008
430 tys. ton - tyle wynoszą aktualne zdolności produkcyjne Grupy Anwil jeśli chodzi o suspensyjny polichlorek winylu (PVC). Anwil i należąca do niego Spolana są jedynym producentem tego tworzywa na polskim i czeskim rynku. Podczas targów w Kielcach Anwil promował swoją aktualną ofertę skierowaną na rynek tworzyw sztucznych. Na stoisku firmy można też było zapoznać się z aktualną sytuacją na europejskim rynku PVC.

Suspensyjny polichlorek winylu jest produktem o największym udziale w przychodach ze sprzedaży w Grupie Anwil. Na polskim i czeskim rynku firmy wchodzące w skład Grupy Anwil, czyli Anwil i Spolana są jedynym producentem tego tworzywa. Zdolności produkcyjne PVC wynoszą obecnie 430 tys. ton. Instalacja we Włocławku wytwarza rocznie 300 tys. ton tworzywa sprzedawanego pod nazwą Polanvil. Z kolei czeska instalacja produkuje 130 tys. ton PCV rocznie pod nazwą handlową Neralit.

W tej chwili - jak tłumaczyli w Kielcach przedstawiciele Anwilu - zużycie PVC w Europie Centralnej gwałtownie rośnie, a materiały wykonane z PVC mają zastosowanie przy realizacji szeregu inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Obecnie można zaobserwować wyraźną tendencję do dalszego wzrostu zainteresowania polichlorkiem winylu oraz zwiększające się jego przetwórstwo nie tylko w Europie, ale także na rynkach światowych. Jak podkreślają przedstawiciele Anwilu szczególną uwagę należy zwrócić na stały wzrost zainteresowania tym tworzywem na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji.

Anwil na targach Plastpol 2008

Jeśli chodzi o Anwil to najważniejszym zagranicznym rynkiem zbytu sa Niemcy. W dalszej kolejności produkowane przez firmę tworzywo trafia do Włoch i na Ukrainę. Spółka jest jednak aktywna także na innych rynkach zagranicznych, sprzedając PVC do kilkunastu krajów europejskich.

Jak kształtuje się w Anwilu produkcja polichlorku winylu suspensyjnego na przestrzeni kilku ostatnich lat?

W 2005 r. Anwil produkował 215,33 tys. ton tworzywa, w 2006 r. było to 275,16 tys. ton, natomiast w ubiegłym roku - już po połączeniu sił ze Spolaną - 421 tys. ton. Struktura sprzedaży polichlorku winylu suspensyjnego kształtuje się w ten sposób, że na rynek wewnętrzny: polski i czeski trafia 54 proc. produkcji, a na eksport 46 proc.

Drugi obszar zainteresowania Anwilu rynkiem tworzyw sztucznych związany jest z polichlorkiem winylu przetworzonym.

Spółka specjalizuje się bowiem w produkcji granulatów z PVC (miękkich i twardych technicznych), płyt z PVC (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie tego tworzywa. Anwil jest obecnie jedynym na polskim rynku producentem tego wyrobu. Podstawowe obszary zastosowań płyt z Anwilu to reklama, przemysł i budownictwo.

W tej materii najważniejszymi rynkami zbytu są dla spółki rynek polski i czeski. - Głównym celem, jaki Anwil stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat to utrzymanie udziału na swoich krajowych rynkach granulatów miękkich (kablowych). W eksporcie głównym celem jest zaś rozwój sprzedaży, przede wszystkim na Ukrainę, do Rosji i na Białoruś - informuje spółka.

Produkcja tworzyw sztucznych na bazie PVC także rośnie. Trzy lata temu było to 66,39 tys. ton, dwa lata temu 72,88 tys. ton, natomiast w 2007 r. już 85,93 tys. ton. Inna jest jednak struktura sprzedaży. Na eksport idzie ledwie 12 proc.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska