Anwil w drodze na giełdę

Włocławski Anwil, wchodzący w skład grupy kapitałowej Orlen, zmierza na warszawską giełdę. Debiut planowany jest jeszcze na 2007 rok. Kilka miesięcy przed inauguracją warto przyjrzeć się Kompleksowi PCV i Kompleksowi Tworzyw Sztucznych włocławskiego koncernu.

Szczególnie ważny dla działania Anwilu jest Kompleks Polichlorku Winylu. Stanowi on jedną z najistotniejszych części koncernu.

Dlaczego tak jest? Oto bowiem suspensyjny polichlorek winylu sprzedawany pod nazwą handlową Polanvil jest produktem generującym największe przychodach w działalności Anwilu. Sprzedawany jest do producentów zajmujących się dalszym przetwarzaniem z niego produktów końcowych. Trafia nie tylko do krajowych odbiorców, ale też do 16 państw europejskich. Jego najważniejszym odbiorcą są Niemcy.

Tworzywo jest wykorzystywane w sektorze budowlanym, w którym służy do produkcji profili okiennych i rur kanalizacyjnych.

Chociaż zużycie PVC zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Centralnej i Wschodniej jest wciąż niższe niż w krajach Europy Zachodniej, to jednak wykazuje dużą dynamikę wzrostu rzędu 5 - 7 proc. rocznie. Samo zużycie wynosi w Polsce ok. 300 tys. ton.

Anwil jest oczywiście największym producentem PVC. Jego moce produkcyjne stale wzrastają i w ubiegłym roku osiągnęły poziom 275 tys. ton. W 2005 r. było to 215 tys. ton.

Jeśli chodzi natomiast o Kompleks Tworzyw Sztucznych, to specjalizuje się on w produkcji granulatów z PVC, miękkich i twardych technicznych, a także płyt litych i spienionych z PVC oraz suchych mieszanek na bazie PVC.

W tej chwili Anwil jest jedynym na polskim rynku producentem płyt tego rodzaju. Trafiają one przede wszystkim na potrzeby sektora reklamowego, przemysłowego i budowlanego. Wytwarzane są techniką swobodnego spieniania i metodą wytłaczania. Płyty Anwipor nadają się do nanoszenia nadruku, lakierowania, nakładania folii.

Jeśli chodzi natomiast o płyty lite Anwidur, to powstają one na skutek wytłaczania. Są pozbawione wszelkiego rodzaju zmiękczaczy i substancji wypełniających. Kompleks produkuje też granulaty kablowe oparte na stabilizatorach nie zawierających ołowiu. Ich dużym walorem jest fakt, że własności dielektryczne zawierającego plastyfikator granulatu kablowego, a także jego odporność termiczna oraz dobre własności mechaniczne sprawiają, iż jest on znakomitym materiałem na izolacje i osłony kabli i przewodów.

Odnośnie przeznaczenia sprzedaży, to pomimo rosnącego eksportu, rynek krajowy jest wciąż priorytetowy. Kierowane jest na niego 87 proc. produkcji.

Wielkość produkcji dla tego kompleksu wyniosła w ub. roku 72,8 tys. ton. Rok wcześniej było to 66,3 tys. ton.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska