Arkema podnosi cenę EVA

Arkema podnosi cenę EVA
Wprowadzona 1 sierpnia podwyżka cen tworzywa Evatane wynosi 50 euro za tonę. Spółka tłumaczy swoją decyzję spadkiem cen w ostatnich miesiącach, który obniżył opłacalność produkcji. Ze względu na zanotowaną ostatnio podwyżkę cen polietylenu firma była zmuszona zwiększyć cenę swojego produktu.

Evatane to kopolimer etylenu i octanu winylu z wysoką zawartością tego ostatniego składnika (18 do 42 proc.). Tworzywo jest łatwe do przetwarzania i jest bardziej elastomeryczne aniżeli polietylen. EVA stosuje się m.in. w wytwarzaniu klejów, kabli, folii opakowaniowych, modyfikowanych polimerach technicznych, panelach słonecznych, dodatkach do produktów ropopochodnych, asfaltach czy farbach.