Awaria w Anwilu: wystąpienie Siły Wyższej

Awaria w Anwilu: wystąpienie Siły Wyższej
Poważna awaria instalacji elektrolizy w Zakładzie Chloru i Ługu Sodowego we włocławskim Anwilu.

Firma podjęła już środki naprawcze. Najważniejsze z nich to maksymalizacja produkcji w Spolanie, czeskiej spółce z Grupy Anwil oraz bazowanie na zewnętrznych źródłach zaopatrzenia w surowce i półprodukty. Wprowadzone procedury mają zminimalizować odczuwalność ograniczeń w produkcji PCW, chlorku winylu i ługu sodowego dla kontrahentów. Poza instalacją, która uległa awarii, wszystkie inne ciągi technologiczne Kompleksu Tworzyw Sztucznych są sprawne i pozostają w pełnej gotowości produkcyjnej.

Obecnie trwa szacowanie skutków awarii z udziałem ubezpieczyciela. Według wstępnych ocen, usunięcie skutków wydarzenia na wytwórni chloru trwać będzie około pięciu miesięcy.

Awaria nie oznacza całkowitego zaprzestania produkcji i sprzedaży głównych wyrobów czyli polichlorku winylu (PCW), jak również PCW przetworzonego. Podczas usuwania jej skutków pozostałe instalacje Kompleksu Tworzyw Sztucznych będą utrzymywały produkcję na bazie pozyskanych z zewnątrz surowców i półproduktów. Na pełnej wydajności będzie pracowała również Spolana – czeska spółka z Grupy Anwil, która podobnie jak jej spółka – matka wytwarza PCW, chlorek winylu i ług sodowy.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska