BASF zwiększył zyski w 2014 roku

BASF zwiększył zyski w 2014 roku
- Osiągnęliśmy cel, jaki wyznaczyliśmy sobie na rok 2014: zwiększyliśmy zyski pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej w Europie - powiedział dr Kurt Bock, prezes zarządu BASF SE na dorocznej konferencji prasowej, która odbyła się w Ludwigshafen. - Firma rozwijała się, generując dochody. Jeszcze bardziej wzmocniliśmy naszą pozycję w sektorze chemikaliów i poprawiliśmy osiągane marże. Mamy pełną kontrolę nad kosztami. To niezwykłe osiągnięcie zawdzięczamy całemu zespołowi firmy BASF.

Wartość sprzedaży osiągnięta przez Grupę BASF w IV kwartale 2014 roku (18 mld EUR) była niemalże taka sama jak wynik sprzed roku (IV kwartał 2013: 18,1 mld EUR). Wielkość sprzedaży wzrosła o 1 proc.

Kluczową rolę w osiągnięciu lepszych wyników odegrał dział Katalizatorów, jak również segmenty: Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Dodatnie różnice kursowe (plus 2%) nie mogły skompensować spadku cen sprzedaży (minus 4 proc.) spowodowanego głównie niższą ceną ropy naftowej. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się o 40 mln euro do kwoty 1,5 mld euro (IV kwartał 2013: 1,4 mld euro). Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się szczególnie wyraźnie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w segmentach Chemicals oraz Agricultural Solutions.

Wartość sprzedaży (74,3 mld euro) była w roku 2014 taka sama jak rok wcześniej (2013: 74,0 mld euro). Wielkość sprzedaży wzrosła w roku 2014 we wszystkich segmentach. Ogólne wielkości wzrosły o 4 proc. Ceny spadły o 3 proc., głównie ze względu na znaczącą obniżkę cen ropy naftowej i gazu. Ujemne różnice kursowe spowodowały niższy wzrost sprzedaży niemal we wszystkich działach firmy.

Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł w roku 2014 o 280 mln euro do kwoty 7,4 mld euro. Było to spowodowane głównie lepszymi wynikami w branży chemikaliów, na którą składają się takie segmenty jak Chemicals, Performance Products oraz Functional Materials & Solutions. Zysk operacyjny wzrósł o 466 mln euro w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnął poziom 7,6 mld euro. Zysk netto wyniósł 5,2 mld euro, przewyższając zeszłoroczny wynik 4,8 mld EUR. Zysk na akcję zwiększył się z 5,22 do 5,61 euro. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 5,44 EUR w porównaniu do 5,31 euro w roku poprzednim.

BASF


- Konsekwentnie realizujemy naszą politykę dotyczącą dywidend - powiedział Bock. - Na Dorocznym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaproponujemy wypłatę dywidendy w kwocie 2,80 euro na akcję.

Dywidenda będzie zatem o 3,7 proc. wyższa niż w zeszłym roku. Uwzględniając cenę akcji na koniec 2014 roku, papiery wartościowe firmy BASF po raz kolejny wygenerowały wysoką dywidendę wynoszącą 4 proc.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska