BASF zwiększył zyski w 2014 roku

- Prognoza na rok obrotowy 2015 obarczona jest dużą dozą niepewności - powiedział Bock. - Ceny ropy naftowej i innych surowców podlegają znacznym wahaniom, podobnie jak kursy wymiany walut. Tempo wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się spadło, gospodarka światowa cierpi z powodu konfliktu geopolitycznego. Niemniej jednak spodziewamy się, że w roku 2015 gospodarka ogólnoświatowa będzie rozwijać się nieco szybciej niż to miało miejsce w roku 2014. Podobnych wzrostów oczekujemy również w odniesieniu do produkcji przemysłowej i sektora chemicznego.

Bock dodał, że w bieżącym roku gospodarka światowa nadal będzie narażona na wysoki poziom ryzyka.

- Działając w tak zmiennym i niepewnym środowisku, pragniemy osiągnąć dobre rezultaty i nieznacznie zwiększyć sprzedaż w 2015 roku - powiedział szef BASF.

Oczekuje się, że zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych osiągnie w roku 2015 poziom z roku poprzedniego. Firma spodziewa się znacznie lepszych wyników działów Performance Products, Functional Materials & Solutions oraz Agricultural Solutions. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wygenerowany w segmencie Chemicals, prawdopodobnie ulegnie niewielkiemu obniżeniu z powodu wydatków poniesionych na uruchomienie kilku zakładów. Oczekuje się, że udział działu Oil & Gas w zyskach firmy będzie znacznie niższy ze względu na spadek cen ropy naftowej.

- Realizowany obecnie plan inwestycyjny - najbardziej ambitny od kilku dekad - będzie dla nas fundamentem przyszłego wzrostu - powiedział Bock. - W ostatnich latach udało nam się wzmocnić naszą działalność produkcyjną realizowaną zgodnie z zasadą Verbund. Inwestujemy na rynkach wschodzących. Inwestujemy w branże gazu łupkowego w USA. Inwestujemy, podnosząc poziom konkurencyjności naszych europejskich zakładów. W roku 2015 uruchomiona zostanie cała gama nowych obiektów, które będą produkować przez następne 10, 20 a nawet 30 lat.

Jako przykłady wymienił wytwarzające niezbędne do produkcji poliuretanów surowce zakłady w Ludwigshafen (TDI), w chińskim Chongqing (MDI), jak również produkujący kwas akrylowy i superchłonne polimery, kompleks w brazylijskim mieście Camaçari. Po ukończeniu największych projektów, wielkość inwestycji realizowanych przez spółkę w roku 2015, znacznie spadnie. W segmencie Oil & Gas, inwestycje będą niższe niż w ubiegłym roku. BASF planuje łączne inwestycje kapitałowe na poziomie 4,0 mld euro, w porównaniu do 5,1 mld euro w roku 2014.

W celu utrzymania konkurencyjności, BASF nieustannie dąży do doskonalenia wszystkich aspektów swojej działalności operacyjnej.

- Nasz program doskonalenia pod nazwą STEP również przyczynia się do osiągnięcia tego celu - mówił Bock. - Spodziewamy się, że począwszy od końca 2015 roku, ponad 100 odrębnych projektów pozwoli nam zwiększyć nasze zyski o około 1,3 mld euro w porównaniu do bazowego roku 2011. Na koniec 2014 roku zwiększyliśmy już nasze zyski o 1 mld euro w porównaniu do czasu, w którym program dopiero ruszał.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska