Bezpośrednie przetwarzanie recyklatu PET w formie płatków

Bezpośrednie przetwarzanie…

Nowa technologia Engel umożliwia przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w postaci płatków przez wtryskiwanie od razu po przemiale. Ponieważ pominięto cały etap procesu, czyli granulację, innowacja ta znacząco podnosi efektywność kosztową recyklingu tworzyw sztucznych. W ramach e-sympozjum 2021, które będzie się odbywać na żywo w dniach od 22 do 24 czerwca, Engel po raz pierwszy zaprezentuje profesjonalistom z branży nowy dwustopniowy proces i jego olbrzymi potencjał. Również jeśli chodzi o wytwarzanie gabarytowych i grubościennych wyprasek o wysokich masach wtrysku, nowy proces przynosi wiele korzyści.

Kluczem do skrócenia procesu recyklingu jest separacja procesów plastyfikacji i wtryskiwania jako dwóch niezależnych od siebie, ale bardzo dobrze do siebie dopasowanych etapów technologicznych. Na pierwszym etapie surowy materiał, na przykład płatki PET pochodzące z punktów zbiórki surowców wtórnych, jest topiony w standardowym ślimaku plastyfikującym. Stopione tworzywo jest przekazywane do drugiego ślimaka, gdzie w drugim etapie technologicznym jest wtryskiwane w gniazdo. Dwustopniowy proces technologiczny umożliwia integrację strony wtrysku wtryskarki oraz filtra stopionego tworzywa i zespołu odgazowującego, dzięki czemu z zanieczyszczonych płatków PET uzyskuje się wyroby o niezmiennie wysokiej jakości. 

Innowacja ta stanowi kolejny wkład Engel w budowanie gospodarki obiegu zamkniętego dla tworzyw sztucznych. Granulacja recyklatu jest energochłonnym procesem, który wymaga też z reguły dodatkowych nakładów logistycznych. Możliwość eliminacji tego etapu poprawia bilans CO2, a ponadto znacznie obniża koszty recyklingu. 

Wzrost wydajności – także w przypadku bardzo dużych wyprasek

Alternatywą dla zastosowania ślimaka wtryskowego jest połączenie używanego do topienia tworzywa ślimaka plastyfikującego z agregatem tłokowym. W tym wariancie dwustopniowy proces nadaje się nawet do przetwarzania bardzo dużych mas wtrysku (do 160 kg) przy stosunkowo niskim ciśnieniu wtrysku. Dwustopniowy proces pozwala na większą kompaktowość konstrukcji linii i redukuje średni koszt całkowity produkcji w stosunku do standardowej, jednoetapowej technologii plastyfikacji i wtrysku. 

W celu wyeliminowania typowych dotychczas niekorzystnych cech tłokowych agregatów wtryskowych przy zmianach materiału, Engel stworzył tłok o nowej konstrukcji. Zoptymalizowana z punktu widzenia reologicznego końcówka tłoka poprawia równomierność opływu, umożliwiając w ten sposób szybszą zmianę materiału i koloru.

Typowe zastosowania tej konstrukcji to produkcja pojemników, palet, a także dużych kształtek. Już od masy wtrysku równej 20 kg wydajność przerobu znacznie wzrasta dzięki rozdzieleniu procesów plastyfikacji i wtrysku. 

engel-zwei-stufen-prozess-flakes


Czytaj więcej:
Recykling 1017