Dassault Systèmes wspiera studentów w rozwijaniu kompetencji

Dassault Systèmes wspiera…

W Polsce aż 70% organizacji ma trudności w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami o pożądanych kompetencjach. Na szczycie listy kompetencji najtrudniejszych do pozyskania znajdują się analiza danych i IT. Według badania "Niedobór talentów", przeprowadzonego przez ManpowerGroup, to właśnie te umiejętności są przez pracodawców poszukiwane najczęściej, ponieważ nie ma obecnie branży, która nie korzystałaby z rozwiązań IT. Wynik ten podkreśla, jak ważne jest inwestowanie w młode talenty po to, by przeciwdziałać w dłuższej perspektywie niedoborom wykwalifikowanych pracowników. Co roku 15 lipca, czyli w Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży podnoszona jest świadomość tego, jak ważne dla rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi jest pozyskiwanie nowych umiejętności. To cel, który również Dassault Systèmes wspiera poprzez różne inicjatywy.

Wysoko wyszkoleni specjaliści są niezbędni, jeśli chcemy sprostać głównym wyzwaniom przyszłości, takim jak cyfryzacja, zmiany klimatyczne i wynikająca z nich transformacja w zakresie energii i mobilności. Dlatego istotne jest, aby wyposażyć przyszłych pracowników w odpowiednią wiedzę i umiejętności już na wczesnym etapie nauki. Programy edukacyjne zapewniają im dostęp do zaawansowanych zasobów technologicznych i praktycznych projektów. Stwarza to warunki do pełnego wykorzystania ich potencjału i pozwala opracować innowacyjne rozwiązania odpowiadające na złożone wyzwania naszych czasów.

3DExperience Edu: Uczelnie wyższe korzystają z technologii wirtualnych bliźniaków

Dzięki programowi 3DExperience Edu dostępnemu na platformie 3DExperience, każdego roku Dassault Systèmes wspiera siedem milionów studentów na całym świecie w zdobywaniu ważnych umiejętności branżowych na wczesnym etapie nauki. Uczniowie, nauczyciele i badacze uzyskują dostęp do kompleksowych narzędzi i aplikacji software’owych i treści edukacyjnych.

Poprzez 3DExperience Edu Centers of Excellence, Dassault Systèmes wypełnia lukę między środowiskiem akademickim a sektorem przemysłowym. Te centra edukacyjne specjalizują się w wykorzystaniu platformy 3DExperience do celów edukacyjnych. Platforma pozwala studentom i naukowcom na stosowanie rozwiązań symulacji czy pracę z wirtualnymi bliźniakami, których znaczenie dla przemysłu w ostatnich latach stale rośnie. Studenci zdobywają w ten sposób cenne umiejętności przydatne w ich przyszłym życiu zawodowym i już na wczesnym etapie uczą się, jak wykorzystywać nowatorskie technologie.

3DExperience Edu Centers of Excellence to znak jakości przyznawany przez Dassault Systèmes instytucjom edukacyjnym, które spełniają określone kryteria i wykazują się biegłością w korzystaniu z platformy 3DExperience. Jest on poświadczeniem tego, że instytucja zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i dysponuje nowoczesnymi zasobami technicznymi oraz innowacyjnymi metodami nauczania, aby zapewnić studentom edukację na najwyższym poziomie. Znak jakości docenia zaangażowanie instytucji w promowanie pionierskich metod nauczania i zdobywania wiedzy oraz wzmacnianie powiązań między sektorem przemysłowym a edukacją.

Dziedzictwo świata cyfrowego: Studenci tworzą immersyjne środowisko 3D

W 2022 roku Dassault Systèmes przyznał również znak jakości 3DExperience Edu Center of Excellence Uniwersytetowi Nauk Stosowanych w Trewirze. Tam, studenci kierunków związanych z inżynierią mechaniczną, inżynierią motoryzacyjną, inżynierią przemysłową i bezpieczeństwem, a także inżynierią sportową i rehabilitacyjną korzystają z rozwiązań cyfrowych 3D od Dassault Systèmes odkrywając innowacyjne podejście do tworzenia rozwiązań. Uniwersytet wziął m.in. udział w inicjatywie Dassault Systèmes pod nazwą „The Only Progress is Human” i odtworzył w wirtualnym środowisku Porta Nigra – zabytek w Trewirze wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W oparciu o szczegółowe badanie planów budowlanych, obrazów i rysunków, stworzono na platformie 3DExperience imersyjne, realistyczne środowisko 3D, które ożywia burzliwą historię obiektu. W ramach projektu dydaktycznego studenci mieli okazję nie tylko rozwinąć swoje umiejętności w zakresie modelowania 3D i wirtualnej rzeczywistości, ale również odbyć interaktywną podróż w czasie poznając różne etapy budowy tego ważnego zabytku historycznego, teraz dostępnego cyfrowo dla szerokiego grona odbiorców.

Uczenie się przez całe życie: wspieranie rozwoju pracowników przyszłości

Dostęp do wysokiej jakości szkoleń wchodzi w skład 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wspieranych przez Dassault Systèmes. Mając to na uwadze, firma angażuje się w szkolenie młodych ludzi już na wczesnym etapie, co pozwoli im przygotować się na wyzwania w pracy w przyszłości. W ten sposób nie tylko zdobywają oni odpowiednie umiejętności i wiedzę w środowisku zmieniającego się rynku pracy, ale także dostarczają firmom decydującą przewagę konkurencyjną dzięki swoim wszechstronnym kompetencjom.

compass-digital-living-heritage-students-porta-nigra