Digitalizacja - nieograniczony potencjał dla producentów dóbr konsumpcyjnych

Digitalizacja - nieograniczony… Gwałtowny wzrost wyzwań w przemyśle dóbr konsumpcyjnych implikuje gwałtowne zmiany w zakresie tych potrzeb firm, które przyczyniają się do utrzymania konkurencyjności na rynku. Wzrastające wymagania wynikające z globalizacji sprawiają, że wszystkie elementy łańcucha dostaw stają się bardziej złożone, w tym w odniesieniu do zapewnienia jakości i terminowej dostawy produktów. Zwiększone zapotrzebowanie konsumentów na personalizację i natychmiastowe dostawy wymagają nowych i innowacyjnych sposobów działania, połączonych z nadzwyczajną szybkością. Firmy wytwarzające towary konsumpcyjne muszą operować w skali globalnej, utrzymując elastyczność, szybkość, jakość i innowacyjność w ramach swojej działalności.

Najbardziej nowatorskie firmy korzystają z siły digitalizacji, czyli integracji i dzielenia się informacjami w zakresie różnorodnych technologii cyfrowych - aby przekształcać swoją działalność i uzyskać lepszy dostęp do klientów, celem wprowadzania innowacji. Wykorzystując technologie oprogramowania, które od lat poprawiają wydajność wśród firm operujących w branży produkcji przemysłowej - takie jak oprogramowanie zarządzające cyklem życia produktów (PLM), zaawansowana symulacja oraz analityka dużych zbiorów danych - firmy te zaczynają odnosić te same korzyści. Digitalizacja może uwolnić nieograniczony potencjał dla firm wytwarzających towary konsumpcyjne, poprzez umożliwienie im dostarczania innowacji pożądanych przez klienta, w czasie tak krótkim, jaki jeszcze niedawno był nie do pomyślenia, uzyskując wysoki poziom wydajności, przychodów i zysków.

Zewnętrzne siły stwarzają wyzwania i możliwości

Sektor towarów konsumpcyjnych doświadcza zmian, które są bardziej intensywne, niż te, których doświadczał przez ostatnie 50 lat. Od żywności, przez kosmetyki, do środków czyszczących, co roku wprowadza się na rynek ponad 30 razy więcej nowych linii produktowych, niż było dostępnych w latach 60. XX wieku, przy czym liczby te wzrastają gwałtownie od 2000 r. Niezależnie od tego, czy nowe firmy rozrastają się, by obsłużyć wzrastającą liczbę ludności w Azji, czy wprowadzają nowe produkty celem zaspokojenia spersonalizowanych wymogów klientów i sprzedawców detalicznych, nigdy wcześniej nie znajdowało się na rynku tyle pakowanych towarów konsumpcyjnych. Przykładowo, firma Mintel dodaje 33 000 nowych produktów miesięcznie do swojej globalnej bazy danych. Firmy muszą wytwarzać miliardy sztuk każdego nowego produktu, w setkach różnych środowisk wytwórczych na całym świecie, dla tysięcy konsumentów globalnych. Ta skala i złożoność okazuje się brzemienna w skutkach. Wiele firm wytwarzających towary konsumpcyjne dostrzega złożone potrzeby w zakresie obsługi bieżącej działalności, wykorzystuje do granic możliwości zdolności innowacyjne organizacji zajmujących się badawczością i rozwojem w sytuacji, w której popyt konsumencki na innowacyjność wzrasta.

Towary konsumpcyjne

Korzystanie z cyfrowej nici informacji pozwala firmom na obserwowanie projektów od etapu badań i rozwoju do produkcji, optymalizację procesu i projektowania produktów oraz dokonanie ulepszeń w kwestii ponownego i znacznie skuteczniejszego wykorzystania wiedzy i aktywów.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum