Drukuj

Digitalizacja - nieograniczony potencjał dla producentów dóbr konsumpcyjnych

Najbardziej zaawansowane firmy stosują obecnie zaawansowane procesy analityczne i zautomatyzowanego gromadzenia danych, celem prezentacji tablic kontrolnych w czasie rzeczywistym, co wspiera zdolność reagowania, sprawność i zdolność precyzyjnego wykonywania. Umiejętność automatyzacji analiz produktu oraz danych produktowych, w celu utworzenia planów możliwych do wykorzystania w praktyce, domyka pętlę pomiędzy projektem, produkcją i rzeczywistą charakterystyką produktu. W miarę dojrzewania firm w zakresie korzystania z analiz dużych zbiorów danych, procesy i uzyskiwane spostrzeżenia również będą stawać się bardziej dojrzałe. Spostrzeżenia ewoluują od opisowych w stronę diagnostycznych, predykcyjnych, aż do normatywnych. Analityka predykcyjna, oparta na dużych zbiorach danych, gromadzonych z rynku i mediów społecznościowych, a także danych gromadzonych wewnętrznie, obejmująca charakterystykę produktu z różnych zespołów i działów, wspiera rozpoznawanie projektów, które powinny zostać poddane procedurze przyśpieszonej, które wymagają bardziej rozległych zasobów lub badań oraz określenie momentu, w którym należy zaangażować wyższe kierownictwo, aby nie przegapić konkretnych możliwości.

Analityka normatywna polega na podejmowaniu działań. Firmy uzyskują wzrost przychodów i oszczędzają koszty operacyjne dzięki analityce. Firmy wytwarzające towary konsumpcyjne od lat wykorzystują analitykę w przestrzeni pomiarów rynku. Różnica polega na zdolności wyszukiwania i analizowania skontekstualizowanych dużych zbiorów danych, pochodzących z różnych źródeł, w ciągu sekund - dzięki rozwiązaniu „oprogramowanie jako usługa”, bazującemu na chmurze.

Jeśli wydaje się to być oddalonym o lata świetlne od systemów i procesów ad hoc, stosowanych obecnie przez podmioty gospodarcze, pamiętajmy, że nie trzeba wprowadzać wszystkich zmian na raz. Digitalizacja korzystająca z systemu zarządzania cyklem życia produktów, ukierunkowana na dostarczanie zintegrowanego źródła informacji, nie jest zarezerwowana dla dużych firm; jest to coś, co każdy podmiot gospodarczy musi rozważyć i wprowadzić w życie. Jeżeli korzystasz już z systemów zarządzania cyklem życia produktów, kluczowe jest połączenie wielu różnych funkcji w ramach organizacji, od zarządu, przez zespoły planowania i marketingu, do sfery produkcji i łańcucha dostaw. Digitalizacja, wspierana przez cyfrową nić, cyfrowe bliźnięta, symulację i analitykę, może ożywić firmy, których trend wzrostowy zatrzymał się. Jednolita cyfrowa nić przynosi korzyści każdemu działowi, prowadząc każdą część organizacji do kluczowych informacji, które są niezbędne do wprowadzenia właściwych produktów na właściwy rynek we właściwym czasie. W digitalizacji nie chodzi o technologię; jest to strategia rozwoju biznesu. Dzięki niej można uwolnić zdolności podmiotów innowacyjnych do wprowadzenia kolejnych innowacji - co prowadzi do kolejnego przełomowego produktu, na który czeka cały świat.

Suzanne Kopcha,
Wiceprezes, Dział Towarów Konsumpcyjnych i Strategii Handlu Detalicznego Siemens PLM Software


Firma Siemens PLM Software, jednostka organizacyjna Siemens Digital Factory Division, jest wiodącym światowym dostawcą oprogramowania i usług do zarządzania cyklem życia produktów (PLM) oraz działalnością produkcyjną (MOM), szczycącym się ponad dziewięcioma milionami licencji stanowiskowych oraz ponad 77 tys. klientów na całym świecie. Posiadający swoją siedzibę w Plano w Teksasie, dział Siemens PLM Software aktywnie współpracuje ze swoimi klientami oferując im rozwiązania zapewniające firmom z całego świata przewagę konkurencyjną wynikającą z zastosowania pionierskich, prawdziwie innowacyjnych rozwiązań.

Siemens AG działa aktywnie w ponad 200 państwach, koncentrując się na obszarach związanych z elektryfikacją, automatyzacją oraz cyfryzacją. Będąc jednym z największych na świecie producentów wydajnych energetycznie i pozwalających oszczędzać zasoby naturalne technologii, Siemens jest numerem jeden w budowie morskich elektrowni wiatrowych, wiodącym dostawcą turbin do układów gazowo-parowych, czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie przesyłu energii oraz pionierem rozwiązań infrastrukturalnych, automatyzacyjnych, napędowych i oprogramowania przemysłowego. Spółka jest również wiodącym dostawcą sprzętu do obrazowania medycznego - między innymi systemów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - a także liderem w branży diagnostyki laboratoryjnej i rozwiązań informatycznych dla służby zdrowia.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 186