Digitalizacja - nieograniczony potencjał dla producentów dóbr konsumpcyjnych

Ukryte dane ograniczają wydajność i innowacyjność

Zewnętrzne siły rynkowe nie są jedynymi wyzwaniami, z którymi mierzą się firmy wytwarzające towary konsumpcyjne. Obecnie niewiele firm z tego sektora posiada wspólne struktury danych lub platformę wymiany informacji wykorzystywanych na różnych etapach projektowania i wytwarzania. Oznacza to, że nie ma pojedynczego źródła informacji, nawet w odniesieniu do jednego produktu. Często trudno jest dzielić się najbardziej wartościowymi informacjami i spostrzeżeniami w ramach projektu lub przenosić je na inne projekty, co ogranicza możliwość ponownego użytku kluczowych informacji i powoduje konieczność powtarzania wykonanej już pracy, co nie przynosi z kolei żadnej wartości dodanej. Pojedyncze dane mogą być wprowadzone ponad dziesięciokrotnie do różnych systemów łańcucha dostaw, tworząc szereg możliwości popełnienia błędu, nie mówiąc już o marnowaniu wydajności.

Przekonywujący przykład: poszczególne składniki są często wykorzystywane przez wiele różnych produktów; zmiana jednego składnika wykorzystywanego przez 20 produktów wytwarzanych na całym świecie może z łatwością oznaczać konieczność aktualizacji 2 000 różnych specyfikacji oraz ponad 100 000 jednostkowych danych. Zbyt wiele pracy o zerowej wartości dodanej w sytuacji, gdy do przetrwania niezbędna jest szybkość wprowadzania na rynek.

Od cyfrowości do digitalizacji - uwolnij dane i produktywność

Dobrą wiadomością jest to, że wszystkie dane, których potrzebujesz, aby wzmóc produktywność, zwiększyć wartość w oczach klienta i uwolnić innowacyjność, znajdują się już prawdopodobnie w twojej firmie i mają formę danych cyfrowych. Potrzebna jest wspólna platforma oprogramowania, która przekształca wszystkie te dane w użyteczne informacje, które nie tylko są bezpieczne, lecz także łatwe do znalezienia, zrozumienia, użytkowania i ponownego wykorzystania. Wszystko to stanowi esencję digitalizacji. Wytwórcy z sektora produkcji przemysłowej od lat korzystają z oprogramowania systemów zarządzania cyklem życia produktów, aby zbudować szkielet cyfrowego przedsiębiorstwa, służący jako pojedyncze źródło informacji dla wszystkich informacji o produktach. Obecnie coraz więcej firm wytwarzających towary konsumpcyjne zaczyna stosować tę samą metodę.

Zaawansowany system zarządzania cyklem życia produktów daje szerokie, wyraźne spojrzenie na wszystkie etapy cyklu życia produktu, co znacząco ułatwia planowanie biznesowe. Może to pomóc firmom wytwarzającym towary konsumpcyjne w podejmowaniu inteligentnych decyzji i szybszym reagowaniu na zmiany. Przejrzystość danych umożliwia przeprowadzenie opisowej i normatywnej analizy, daje wgląd w różne kwestie i pomaga ustalić, jakie może być oddziaływanie decyzji oraz sposób optymalizacji rozwiązania. Z czasem systemy, które wstępnie stosowane są w celu poprawy wydajności, mogą generować nowe doświadczenia w zakresie rozumienia danych aspektów, pomagając w przekształcaniu istniejących aktywów, procedur i produktów w efektywny portfel innowacji, stanowiących bodziec wzrostu.

Wheaton Jequiti Oro

Współcześni konsumenci wymagają więcej od poszczególnych marek, w tym integralności i autentyczności. Szybko rozrastająca się populacja tzw. „millenialsów” spogląda poza oczywiste cechy i korzyści płynące z danego produktu, przykładając również wagę do składników pozyskiwanych zgodnie z normami etycznymi, receptur, które nie są testowane na zwierzętach, zrównoważonej produkcji wykluczającej pracę dzieci, a także materiałów pochodzących z recyklingu lub dających się ponownie wykorzystać.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 227