Digitalizacja - nieograniczony potencjał dla producentów dóbr konsumpcyjnych

Współcześni konsumenci wymagają więcej od poszczególnych marek, w tym integralności i autentyczności. Szybko rozrastająca się populacja tzw. „millenialsów” spogląda poza oczywiste cechy i korzyści płynące z danego produktu, przykładając również wagę do składników pozyskiwanych zgodnie z normami etycznymi, receptur, które nie są testowane na zwierzętach, zrównoważonej produkcji wykluczającej pracę dzieci, a także materiałów pochodzących z recyklingu lub dających się ponownie wykorzystać. Aby produkt znalazł się w koszyku klienta, firmy muszą zwracać szczególną uwagę na kwestie obejmujące receptury produktów, miejsca, z których pozyskiwane są materiały i warunki pracy oraz marketing związany z celem - wszystko to w procesie wprowadzania do obrotu nowych produktów preferowanych przez konsumentów, szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej.

Nie tylko konsumenci zwracają uwagę na składniki. W ciągu ostatnich pięciu lat, agencje regulacyjne domagają się przedstawiania coraz większej liczby dokumentów dotyczących produktów. Firmy muszą zadbać o to, aby ich produkty spełniały coraz bardziej restrykcyjne wymagania regulacyjne, takie jak na przykład przewidziane nową ustawą o modernizacji bezpieczeństwa żywności. Firmy muszą reagować, aby szybko wprowadzić do obrotu nowe produkty, celem pozyskania klientów, jednakże muszą być na tyle precyzyjne i zapewniać wysoką jakość, aby zadowolić podmioty regulacyjne.

To wszystko musi odbywać się w skali globalnej. Globalne operacje łączące wiele lokalizacji oznaczają, że receptury produktów i procedury wytwarzania muszą być dostosowane do dostępnych materiałów i sprzętu, w zgodzie z lokalnymi przepisami, jednocześnie utrzymując spójną jakość produktów, której wymagają konsumenci. Kontrola jakości produktów jest kluczowa dla utrzymania integralności marki, co ma coraz większe znaczenie dla współczesnych nabywców.

Wreszcie, masowa skala produkcji stanowi unikalne wyzwanie dla firm wytwarzających towary konsumpcyjne. Jeżeli produkuje się miliardy sztuk produktu, zysk z wprowadzonych innowacji zależy od sprawności opracowania, wytwarzania i dystrybucji produktu. Jest to zupełnie różny problem od tego, który obserwowany jest w różnorodnych firmach przetwórstwa przemysłowego, w których zestawienie materiałowe może składać się z milionów części, jednakże produkty są wytwarzane jedynie w kilku obiektach. Przemysł pakowanych towarów konsumpcyjnych jest w rzeczy samej przemysłem o innej skali i złożoności.

Jednakże mimo że poszczególne segmenty sektora przetwórstwa przemysłowego wprowadzają digitalizację jako rozwiązanie wielu złożonych kwestii charakterystycznych dla ich działalności, sektor towarów konsumpcyjnych ma obecnie możliwość uwzględnienia tych samych rozwiązań, aby reagować na zmieniające się potrzeby w ramach ich działalności. Sektor ten jest zupełnie inny, jednakże wiele narzędzi i zmian procesowych, które przynoszą korzyści dla bardziej świadomych użytkowników systemów zarządzania cyklem życia produktów, ma znaczenie w zakresie stawiania czoła wyzwaniom stojącym przed firmami wytwarzającymi towary konsumpcyjne.

Seta luiz terra

Nigdy wcześniej nie było dostępnych tyle towarów konsumpcyjnych. Od żywności, przez kosmetyki do środków czyszczących, co roku wprowadza się na rynek ponad 30 razy więcej nowych linii produktowych, niż było dostępnych w latach 60-tych XX wieku.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 227