Digitalizacja - nieograniczony potencjał dla producentów dóbr konsumpcyjnych

Digitalizacja może tworzyć połączenie sprawności z precyzją, które jest konieczne do pozyskania udziału rynkowego w dynamicznym i wymagającym środowisku. Firmy wytwarzające towary konsumpcyjne mogą w całości digitalizować swoje linie produktowe i procesy, tworząc pojedyncze środowisko wzajemnej współpracy. Zamiast polegać na silosach danych lub dyskach twardych pracowników, firmy mogą obecnie łączyć swoje systemy, uzyskując pojedynczą platformę wymiany danych. Owa „cyfrowa nić” może biec od danej tendencji konsumenckiej, która generuje ideę, poprzez sformułowanie receptury, instrukcje dotyczące partii wyrobów i napełniania, badania laboratoryjne i ich wyniki, sieciowanie dostawców, kontrole jakości, a nawet znakowanie, pakowanie i projekt graficzny, które to kwestie mają znaczenie we wprowadzaniu produktu na rynek. Nowoczesne rozwiązania w zakresie oprogramowania zarządzającego cyklem życia produktów umożliwiają firmom optymalizowanie procesu innowacji, jednorazowy dostęp do informacji oraz ich automatyczny przepływ w ramach firmy, łańcucha dostaw i środków dystrybucji.

Korzystanie z cyfrowej nici informacji pozwala firmom na obserwowanie projektów od etapu badań i rozwoju do etapu produkcji, optymalizację procedur i projektowania produktów oraz dokonanie ulepszeń w kwestii ponownego i znacznie skuteczniejszego wykorzystania wiedzy i aktywów. Weźmy na przykład ogólny proces pakowania: jeżeli dział chce wykorzystać ten sam projekt graficzny na wielu rynkach, zespół marketingowy w każdym kraju może skorzystać z oryginalnego pliku zawierającego projekt graficzny oraz danych dotyczących określenia formuły i definicji produktu. Zamiast wykonywać i zatwierdzać nowy projekt, zespoły mają dostęp do oryginalnego pliku zawierającego projekt oraz możliwość dostosowania go do potrzeb konkretnego rynku. Nakład pracy na szczeblu transnarodowym może zostać zredukowany o ponad 75%, dzięki ponownemu wykorzystaniu danych, automatyzacji zadań i utrzymaniu powiązań pomiędzy danymi w ramach portfela odpowiednich produktów.

Bardziej zaawansowane firmy wytwarzające towary konsumpcyjne przechodzą do budowania modeli cyfrowych w systemach zarządzania cyklem życia produktów, które obejmują globalną wiedzę w zakresie każdego produktu oferowanego przez firmę. Te „cyfrowe bliźnięta” stanowią kompendium wiedzy o każdym produkcie i jego cyklu życia, obejmujące definicję, skład i projekt oraz informacje dotyczące wymogów rynkowych, możliwości produkcyjnych, wydajności, dostawców, sprzedawców detalicznych, zrównoważenia i innych. Gdy firmy połączą modele cyfrowych bliźniąt z zaawansowanymi zdolnościami symulacji, będą posiadać zdolność do wirtualnego modelowania i symulowania aspektów, które wymagały stosowania modeli fizycznych. Oznacza to, że więcej analiz da się przeprowadzić w krótszym czasie, co pomoże firmom w szybszym uczeniu się. Wspomniane modele cyfrowe mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów wdrażania obiektów produkcyjnych, poprzez zgromadzenie wszystkich informacji i skuteczne ich kwalifikowanie. Osoba zarządzająca zakładem produkcyjnym lub technik może przewidzieć kluczowe potrzeby związane z konserwacją i zaplanować prace w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały produkcję, maksymalizowały wykorzystanie linii i rentowność. W szerszym ujęciu, modele te dają firmom większą kontrolę nad portfelem produktów oraz sposobem ich wprowadzania i wycofywania z rynku.

Consumers on the street

Digitalizacja może tworzyć połączenie sprawności z precyzją, które jest konieczne do pozyskania udziału rynkowej w dynamicznym i wymagającym środowisku.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 227