Dobry początek 2018 roku dla BASF

Rozwój poszczególnych segmentów

W korzystnym otoczeniu rynkowym, sprzedaż w segmencie chemikaliów (Chemicals), dzięki wyższym cenom i wolumenom, w czwartym kwartale 2017 r. wzrosła o 21% do 4,2 mld euro. Spółka BASF zwiększyła swoje marże, w szczególności w zakresie izocyjanianów, kwasów, polialkoholi, produktów do krakingu oraz monomerów akrylowych. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wynoszący 1,1 mld euro był o 67% wyższy niż w czwartym kwartale 2016 r. Wszystkie dywizje odnotowały wyższe zyski.

W całym roku sprzedaż w sektorze chemikaliów wzrosła o 3,4 mld euro w 2017 r., uzyskując poziom 16,3 mld euro. W dużej mierze wynikło to z wyższych cen, szczególnie w dziale monomerów. BASF zwiększył również wolumeny we wszystkich działach. Zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększył się o 2,2 mld euro do 4,2 mld euro, przede wszystkim z uwagi na wyższe marże dla izocyjanianów w dziale monomerów. Wyższe marże w działach petrochemii i półproduktów również przyczyniły się do wzrostu zysku; został on zrównoważony nieznacznym wzrostem kosztów stałych. Negatywny wpływ na zysk za 2017 rok, jaki miał wypadek w porcie północnym w zakładzie w Ludwigshafen w październiku 2016 r., zrównoważyła wypłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

W sektorze produktów uszlachetniających (Performance Products) sprzedaż w czwartym kwartale 2017 r. wzrosła o 2% do 3,8 mld euro. Zwiększone wolumeny we wszystkich działach i nieco wyższe ceny z nawiązką zrównoważyły ujemny wpływ walut i portfela. Ze względu na ciągłą presję na marżę, tymczasowe zamknięcie zakładu produkującego cytral w Ludwigshafen i wyższe koszty stałe, EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się z 237 mln euro do 111 mln euro.

Sprzedaż całoroczna w segmencie produktów uszlachetniających w wysokości 16,2 mld euro była o 659 mln euro wyższa niż w poprzednim roku. Wynika to głównie ze wzrostu wolumenów we wszystkich działach. Wyższe ceny sprzedaży w działach produktów do pielęgnacji i higieny osobistej oraz dyspersji i pigmentów również pozytywnie wpłynęły na sprzedaż. Metody portfelowe i negatywny wpływ walutowy we wszystkich działach wszystkich działach nieznacznie obniżył sprzedaż. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 361 mln euro r/r do 1,4 mld euro. Wynikło to w dużym stopniu z niższych marż, spowodowanych w szczególności wyższymi cenami surowców, których nie można było w całości przerzucić na ceny sprzedaży.

W segmencie materiałów i rozwiązań funkcjonalnych sprzedaż wzrosła w czwartym kwartale aż o 7%. Głównie w wyniku wyższych cen, sprzedaż wyniosła 5,3 mld euro. Wyższe koszty surowców doprowadziły do niższych marż, powodując spadek o 42% wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych do 267 mln euro. Ponadto wyższe koszty stałe miały negatywny wpływ na zysk.

Sprzedaż za cały rok 2017 wzrosła o 2 mld euro do 20,7 mld euro. Wynikało to z wyższych cen i wolumenów oraz z przejęcia firmy Chemetall od Albemarle w grudniu 2016 r.; sprzedaż została nieznacznie obniżona przez wpływ waluty. Wzrost wolumenu przypisuje się przede wszystkim zwiększonemu popytowi na produkty BASF w branży motoryzacyjnej i budowlanej. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych na poziomie 1,6 mld euro był o 329 mln euro niższy od liczby za rok 2016 ze względu na niższe marże i wyższe koszty stałe. Koszty nadzwyczajne w 2017 r. dotyczyły głównie kosztów integracji w związku z przejęciem Chemetall oraz z przejęciem zachodnioeuropejskiej działalności w branży materiałów budowlanych dla użytkowników profesjonalnych od grupy Henkel.