Dobry początek 2018 roku dla BASF

Przedsiębiorstwo BASF ogłosiło fundamentalne zmiany w swojej działalności w segmencie ropy naftowej i gazu. Planuje się połączenie firm BASF i grupy LetterOne działających w tym sektorze w spółkę joint venture pod nazwą Wintershall DEA. Nowa spółka będzie jednym z największych w Europie niezależnych przedsiębiorstw w branży rozpoznawania i wydobywania o znakomitych perspektywach wzrostu. W średnim okresie joint venture ma zostać wprowadzona na giełdę.

Perspektywy na rok 2018

W 2018 r. BASF spodziewa się, że wzrost światowej gospodarki i produkcji chemicznej będzie przebiegać mniej więcej w tym samym tempie, co w 2017 r. Dalszy wzrost spodziewany jest we wszystkich regionach i BASF przewiduje kontynuację trwającego już uzdrowienia gospodarki w Brazylii i Rosji. Jednakże, oprócz tych ogólnie pozytywnych warunków bazowych, BASF widzi również zwiększoną niestabilność rynku. Ponadto dolar amerykański ma negatywny wpływ na sprzedaż i zysk.

W swoich perspektywach BASF zakłada następujące warunki ekonomiczne w roku 2018 (w nawiasie dane za ubiegły rok):
  • Globalny wzrost gospodarczy: +3,0% (+3,1%)
  • Wzrost w zakresie globalnej produkcji chemikaliów: +3,4% (+3,5%)
  • Średni kurs wymiany EUR do USD: 1,20 dolara za euro (1,13 dolara za euro)
  • Przeciętna cena ropy typu Brent w wysokości 65 dolarów za baryłkę (54 dolarów za baryłkę)
  • -W tych okolicznościach, chcemy w 2018 r. kontynuować nasz wzrost w sposób rentowny i uzyskać nieznaczny wzrost sprzedaży Grupy BASF i wartości EBIT przed pozycjami nadzwyczajnymi - oświadczył Bock. Wzrost obrotów ze sprzedaży powinien wynikać głównie ze zwiększenia wolumenów. Na wzrost zysku wpłyną głównie segmenty chemikaliów, produktów uszlachetniających, materiałów i rozwiązań funkcjonalnych, rozwiązań dla rolnictwa oraz ropy naftowej i gazu. Po mocnym wyniku uzyskanym w 2017 r. przedsiębiorstwo spodziewa się znacznie niższej wysokości EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w segmencie chemikaliów, przede wszystkim w wyniku obniżenia marż.

    Prognoza na 2018 r. uwzględnia uzgodnione przejęcie znacznych części działalności Bayer w segmencie nasiennictwa i herbicydów, którego finalizacja spodziewana jest w pierwszej połowie 2018 r. W oparciu o termin przejęcia, konieczność uwzględnienia sezonowości branży oraz przewidywane koszty integracji, prawdopodobnie będzie ono miało pozytywny wpływ na sprzedaż i negatywny wpływ na zysk segmentu rozwiązań dla rolnictwa oraz Grupy BASF w 2018 r.

    Prognoza nie uwzględnia planowanej fuzji działalności BASF i LetterOne w segmencie ropy naftowej i gazu. Po podpisaniu umów dotyczących transakcji, zysk segmentu ropy naftowej i gazu nie będzie uwzględniany w wysokościach sprzedaży i EBIT Grupy BASF - wstecznie od 1 stycznia 2018, wraz z ponownym przeliczeniem liczb z poprzedniego roku. Wartość ta będzie zamiast tego przedstawiana w zysku przed opodatkowaniem i udziałami mniejszościowymi Grupy BASF jako oddzielna pozycja, „zysk z działalności zaniechanej”. Od daty zawarcia transakcji, udział BASF w zysku generowanym przez joint venture Wintershall DEA byłby prawdopodobnie księgowany przy wykorzystaniu metody praw własności i uwzględniony w EBIT Grupy BASF.