Dobry początek 2018 roku dla BASF

Sprzedaż w segmencie rozwiązań dla rolnictwa wzrosła o 4% w czwartym kwartale do 1,3 mld euro. Znacznie wyższe wolumeny z nawiązką zrównoważyły spadające ceny i negatywny wpływ walutowy. W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrósł o 162%, o 128 mln euro do 207 mln euro.

Sprzedaż całoroczna w segmencie rozwiązań dla rolnictwa wzrosła o 127 mln euro do 5,7 mld euro w wyniku wyższych wolumenów sprzedaży. W utrzymującym się trudnym otoczeniu rynkowym dla produktów ochrony roślin, na wzroście sprzedaży niekorzystnie odbiły się spadki cen, szczególnie w Ameryce Południowej, oraz negatywny wpływ walutowy. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 1 mld euro, o 54 mln mniej niż w poprzednim roku. Ten nieznaczny spadek wynikał głównie z obniżenia średnich marż z różnego asortymentu oraz trudnej sytuacji na rynku w Brazylii. Na zysku negatywnie odbiło się również zamknięcie z powodu huraganów zakładów produkcyjnych w Beaumont w Teksasie i w Manatf w Portoryko. Nieco wzrosły koszty stałe.

W segmencie ropy naftowej i gazu w czwartym kwartale 2017 sprzedaż spadła z powodu niższych wolumenów o 7% do 862 mln euro. Jednakże wyższe ceny ropy naftowej i gazu miały pozytywny wpływ na zysk. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 97 mln euro do 260 mln euro.

Sprzedaż całoroczna w segmencie ropy naftowej i gazu wzrosła r/r o 476 mln euro do 3,2 mld euro w wyniku wyższych cen i wolumenów. Przeciętna cena ropy typu Brent wyniosła w 2017 r. 54 dolary za baryłkę (w poprzednim roku: 44 dolary). Ceny gazy na europejskich rynkach spot wzrosły o 25% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost wolumenów kształtowały głównie wyższe wolumeny sprzedaży gazu. Wolumeny produkcji były na takim samym poziomie, jak w poprzednim roku. W 2017 r. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 276 mln euro do 793 mln euro. W głównej mierze wynika do z wyższych cen ropy naftowej i gazu oraz z wyższego zysku z udziału BASF w złożu gazowym Jużno-Ruskoje. Pozytywny wpływ miały również kompleksowe działania zmierzające do optymalizacji projektów rozpoznawczych i technologicznych oraz pomyślne wdrożenie działań zmniejszających koszty operacyjne. Zysk netto zwiększył się o 357 mln euro do 719 mln euro.

W czwartym kwartale sprzedaż w segmencie pozostałych produktów zwiększyła się z 518 mln euro do 608 mln euro. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrósł z wartości -386 mln euro do -38 mln euro, głównie z uwagi na efektami wyceny długofalowego programu motywacyjnego BASF.

Sprzedaż całoroczna w segmencie innych produktów wzrosła o 224 mln euro do 2,2 mld euro w porównaniu z 2016 r., głównie w wyniku wyższych cen sprzedaży w branży obrotu surowcami. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, wynoszący -764 mln euro, wzrósł o 286 mln euro w porównaniu z wartością z poprzedniego roku. Ta poprawa zysku była w dużej mierze spowodowana efektami wyceny długofalowego programu motywacyjnego.

Źródło: BASF