Dynamiczny rozwój opiera się na kreatywności

Wspomniał pan o technologiach addytywnych. Tak naprawdę adaptacja druku 3D do zastosowań przemysłowych zaczęła się dopiero kilkanaście lat temu. Czy na waszym przykładzie możemy stwierdzić, że polskie firmy nie odstają już od zachodnich, jeśli chodzi o stosowanie najnowocześniejszych technologii?

Technologie addytywne, mimo że weszły do przemysłu dość niedawno, bardzo szybko się rozwijają. Można to porównać do początkowego rozwoju komputerów. Każdego roku dokonywał się tak duży przeskok technologiczny, że aby być na bieżąco, trzeba było wymieniać komputer bądź podzespoły praktycznie co kilkanaście miesięcy.

Dlatego my korzystamy z firm specjalizujących się w wydrukach 3D. Dysponują one zawsze najnowszym sprzętem do drukowania różnej wielkości detali oraz w różnych technologiach druku. Z tej szerokiej gamy możliwości można wybrać technologię optymalną kosztowo i jakościowo oraz umożliwiającą prawidłową końcową walidację projektu. Znam firmy z krajów zachodnich, specjalizujące się w wydrukach i, moim zdaniem, Polska naprawdę nie ma się czego wstydzić jeżeli chodzi o sprzęt, jakość i cenę usługi.

Właściwie wykonana walidacja prototypu to strategiczny element, pozwalający znacząco skrócić czas wdrożenia wyrobu oraz uniknąć kosztów związanych ze zmianami w już wykonanych formach wtryskowych. Koszty zmian w formach są niewspółmierne do poniesionych kosztów na wykonanie prototypu.

Co, pana zdaniem, jest fundamentem waszej firmy?

Fundamentem naszej firmy są bez wątpienia ludzie. Jesteśmy zespołem kreatywnych osób z pasją tworzenia, potrzebą doskonalenia i optymalizacji, charakteryzujących się ciągłym pozytywnym "niedosytem". Większość pomysłów na usprawnienie i optymalizację produkcji powstaje na miejscu, w głowach naszych pracowników. Kreatywność jest w naszej firmie doceniana i nagradzana. Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie rodzinna atmosfera i kultura organizacyjna panująca w Canexpolu, której źródłem i inspiracją są właścicielki firmy, dbające o to, aby każdy czuł się tutaj wyjątkowo. Niezapomniane są prawie corocznie organizowane wyjazdy integracyjne dla wszystkich pracowników Canexpolu, czy też spotkania świąteczne, których niestety nie mogliśmy organizować w trakcie pandemii. Tej wyjątkowej atmosfery oraz gościnności doświadczają również nasi partnerzy biznesowi oraz goście.


zdjecie-1

Gospodarka o obiegu zamkniętym zmieniła nasz sposób patrzenia na przemysł. Obecnie, oprócz wymagań odnośnie do jakości i terminowości usług, partnerzy rynkowi zwracają uwagę, czy firma jest przyjazna środowisku. Czy pojęcie "zrównoważonego rozwoju" jest często słyszane na korytarzach firmy?

Zdecydowanie tak, dlatego z tą myślą już od lat stosujemy w procesach produkcyjnych (w zależności od specyfikacji wyrobu) surowce pochodzące z recyklingu, a nasze wszystkie materiały użyte w procesie produkcyjnym nadają się do ponownego przetworzenia. Tego typu działań przyjaznych środowisku coraz częściej wymagają również nasi partnerzy biznesowi.

W strategię przedsiębiorstwa od lat wpisane są także cele zrównoważonego rozwoju, które na trwałe zakorzeniły się w naszej kulturze organizacyjnej. Jako Canexpol stosujemy szereg działań mających na celu zarówno ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, bezpośrednie zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności, jak również rozwój edukacji.

Mogę przytoczyć wiele przykładów naszej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju, i tak np. odzyskujemy energię powstałą w ramach realizowanych procesów produkcyjnych w celu ogrzewania budynków magazynowych oraz budynku biurowego, czy też redukujemy jej zużycie dzięki zastosowaniu energooszczędnych systemów oświetlenia LED ze zintegrowanymi czujnikami ruchu. W pełni wykorzystujemy ponownie odpady produkcyjne; wprowadziliśmy również rozbudowany system selektywnej segregacji odpadów.

Firma Canexpol szeroko wspiera też lokalną społeczność, m.in. poprzez wsparcie rzeczowe lub finansowe lokalnych organizacji, stowarzyszeń, inicjatyw itp. Bardzo budujący jest także fakt, że pracownicy różnych szczebli zgłaszają pomysły dotyczące optymalizacji aspektów środowiskowych za pomocą systemu pomysłów pracowniczych. Są to zwykle małe zmiany, jednak pokazują że zaangażowanie, świadomość i kultura na rzecz zrównoważonego rozwoju są na właściwym poziomie.

Pytanie, którego nie może zabraknąć w tej rozmowie. Jakie są zarówno najbliższe, jak i te trochę dalsze plany rozwojowe firmy?

Nasze plany rozwojowe na najbliższe lata są bardzo ambitne i zorientowane na zwiększenie efektywności i ergonomii procesów produkcyjnych, poprzez zakup nowych maszyn oraz oprzyrządowania, automatyzowanie gniazd roboczych, czy też wdrożenie nowych technologii oraz oczywiście nowych produktów. Planujemy w niedługiej perspektywie wdrożyć nowe wersje systemów zarządzania ERP i WMS, które zapewnią pełne pokrycie dla realizowanych procesów biznesowych i będą zoptymalizowane na potrzeby Canexpolu.

Jeżeli chodzi o strategię rozwoju w dłuższej perspektywie, to planujemy dalszą rozbudowę budynku produkcyjno-magazynowego. Życzymy sobie wszyscy, aby sytuacja za kilka lat w dalszym ciągu pozwalała nam na realizację planów rozwojowych.

Rozmawiał: Jacek Leszczyński