Efektywna produkcja napędza konkurencyjność

Efektywna produkcja napędza…
Obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności produkcji to główne założenia transformacji cyfrowej, na którą otwiera się przemysł. Potencjał nowych technologii dostrzegają też firmy działające w Polsce, które według danych PwC do 2020 roku planują zwiększyć wydatki na ten cel do prawie 8% rocznych przychodów.

Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego, podsumowujący wyniki działalności polskiego przemysłu w 2017 roku pokazuje, że największy wzrost produkcji nastąpił w przetwórstwie przemysłowym. W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyła się ona aż o 7,3%. W 2017 roku w sektorze tym odnotowano też jeden z najwyższych wzrostów nakładów na inwestycje, które w stosunku do danych, podsumowujących 2016 rok, zwiększyły się o ponad 5%.

Szczególną rolę w ramach tego sektora odgrywa przemysł tworzyw sztucznych. Tylko w Polsce jego wartość jest szacowana na ponad 80 mld zł. Jego dynamiczny rozwój wiąże się jednak z tym, że coraz częściej przedsiębiorstwa muszą walczyć o konkurencyjność w ramach branży. Zgodnie z raportem, przygotowanym przez firmę analityczną Dr. Wieselhuber & Partner we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Przetwórców Tworzyw Sztucznych, firmy z branży przetwórczej najbardziej obawiają się rosnącej konkurencyjności, przede wszystkim z krajów spoza UE.

Innowacje wspierają konkurencyjność

Odpowiedzią na te obawy ma być innowacyjne podejście do dalszego rozwoju oraz inwestycja w cyfryzację, która ma pomóc w zwiększaniu efektywności oraz kontroli kosztów.

Choć według raportu "Przemysł 4.0 - wyzwania współczesnej produkcji", przygotowanego przez PwC, obecnie niewiele ponad 30% największych, poddawanych badaniu firm z sektora przemysłowego ocenia swoje przedsiębiorstwo jako zaawansowane cyfrowo to jednak zgodnie z przewidywaniami do 2020 roku odsetek ten ma wzrosnąć aż do 70%.

Wsparciem w realizacji tych założeń coraz częściej są technologie, oparte na rozwiązaniach z zakresu IoT (Internet of Things). - Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, oferowanych przez Przemysłowy Internet Rzeczy jesteśmy w stanie budować konkurencyjność i rozwijać produkcję, przy jednoczesnej optymalizacji jej kosztów. Jednym z nich jest system Elmodis, służący do monitorowania i diagnostyki maszyn, przede wszystkim pomp i wentylatorów, kluczowych z punktu widzenia naszej produkcji. System już kilkakrotnie pomógł nam we wczesnej diagnozie anomalii, dzięki czemu uniknęliśmy zatrzymania linii produkcyjnej i wynikających z tego kosztów - tłumaczy Tomasz Zaworski - kierownik Industry 4.0, IT i Strategii Utrzymania Ruchu w Saint Gobain.

Efektywne wykorzystanie energii

Ważnym elementem w budowaniu przewagi konkurencyjnej w przemyśle jest produkcja efektywna energetycznie. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej globalna wartość inwestycji, przeznaczonych na rozwój efektywności energetycznej, tylko w 2016 roku przekroczyła 230 mld dolarów. Jednocześnie przemysł jest sektorem o jej największej konsumpcji - odpowiada za 1/3 globalnego zużycia energii końcowej.