Elastyczne tworzywa sztuczne

Elastyczne tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne to jedne z najpopularniejszych materiałów, które są obecnie wykorzystywane. Do ich wytwarzania używamy przede wszystkim polimerów, ale także różnego rodzaju modyfikatorów. Pozwalają one na dostosowanie właściwości ostatecznego wyrobu. Jednym z takich dodatków jest plastyfikator, który wspomaga proces nadania elastyczności tworzywu.

Plastyfikatory, inaczej nazywane dodatkami zmiękczającymi, dodane do polimeru ułatwiają przetwórstwo oraz zmieniają ostateczne właściwości. Jego mechanizm działania opiera się na wnikaniu cząsteczek plastyfikatora między łańcuchy polimeru. Pozwala to na obniżenie sił międzycząsteczkowych, a jednocześnie zwiększenie ruchliwości. Plastyfikatory zatem nadają elastyczność tworzywom sztucznym, sprawiają że są mniej kruche, a także obniżają temperaturę ich zeszklenia.

Rodzaje plastyfikatorów

Plastyfikatory najczęściej stosowane są w przypadku poli(chlorku winylu). Wyróżniamy trzy grupy dodatków zmiękczających do tego polimeru: pierwszorzędowe, drugorzędowe oraz trzeciorzędowe. Do pierwszej grupy zaliczamy plastyfikatory, które cechuje wysoka kompatybilność z poli(chlorkiem winylu) np. tereftalan dioktylu (DOTP). Drugorzędowe plastyfikatory mają mniejszą kompatybilność z PCW. W przemyśle zwykle stosuje się je wraz z pierwszorzędowymi by uzyskać pożądane właściwości, jak np. wzrost elastyczności w niskich temperaturach, czy niska lotność. Do drugorzędowych dodatków zalicza się min. adypiniany czy cytryniany.

Oferta plastyfikatorów od Grupy PCC

Grupa PCC posiada ofertę plastyfikatorów uniepalniających z serii Roflex. Są one dedykowane do produkcji elastycznego poli(chlorku winylu) z podwyższonym profilem palności. Ich formuła oparta jest na estrach fosforowych (fosforanach). Produkty Roflex to pierwszorzędowe plastyfikatory, które oprócz funkcji plastyfikacji posiadają także funkcję uniepalnienia. Dzięki temu należą do oferty specjalistycznej, ponieważ świetnie sprawdzą się w różnego rodzaju zastosowaniach. Używa się je min. do produkcji przezroczystych folii technicznych, taśm przenośnikowych, czy też tkanin powlekanych.

Całą ofertę znaleźć można na www.products.pcc.eu

tworzywa-sztuczne1
Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4

Reportaże

Forum