Firmy z branży tworzyw i opakowań korzystają z unijnych programów


Ekofix składa się z systemu komór, tworzących w zarysie zespół sześciokątnych struktur. Pozwala na przenoszenie dużych powierzchniowych nacisków jednostkowych. Panel trawnikowy Ekofix wykonany jest metodą wtryskową z polietylenu HDPE, który uzyskuje się z procesu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. W tym samym systemie może być ponownie przetwarzany.

Na jeszcze większe pieniądze, bo aż 13,46 mln zł może liczyć firma Poli-Eco Tworzywa Sztuczne. Jest ona największym w Polsce producentem wyrobów wykończeniowych z PVC. Jej produkty są oferowane pod nazwą handlową Korner. Za pieniądze unijne zdążyła już dotychczas wdrożyć nową technologię produkcji mieszanek PVC i utworzyć zaplecze energetyczne oraz wdrożyć innowacyjną technologię wytwarzania barwionych granulatów z miękkiego i twardego PVC.

Unijnego dofinansowania na kwotę blisko 8 mln zł może się spodziewać również firma Marcato. Działa ona na rynku producentów różnych gatunków folii oraz opakowań. Jej opakowania znajdują zastosowanie w przemyśle cukierniczym i chemii gospodarczej. Trafiają na rynek polski, niemiecki, czeski, węgierski oraz litewski.

Dzięki unijnej dotacji spółka zrealizuje kupno nowoczesnej linii technologicznej do wytłaczania folii z PP i PS oraz produkcji wielowarstwowej folii barierowej EVOH. Powstałe w ten sposób folie będą wykorzystywane do produkcji opakowań termoformowanych.

Oprócz tego przewidziane inwestycje zakładają też zakup linii do produkcji opakowań metodą termoformowania. Wszystkie inwestycje mają przynieść wymierne korzyści. Moce wytwórcze spółki odnośnie termoformowania wzrosną do ponad 400 ton miesięcznie. Z kolei produkcja folii osiągnie wartości 500 ton dla PS i 450 ton dla PP. Wcześniej oscylowały one wokół poziomu nieznacznie przekraczającego 100 ton.

Wymienione cztery firmy, to zaledwie drobna część przedsiębiorstw, zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych i produkcją opakowań, które otrzymały unijne fundusze.

Oprócz nich na liście umów o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP podpisanych do 31 sierpnia 2007 r. znajdują się jeszcze m.in. takie spółki jak: Folmar - producent termokurczliwej, wielowarstwowej folii poliolefinowej i polietylenowej (dofinansowanie na kwotę 7,11 mln zł), Wtórplast (5,85 mln zł), Eka Production (6,33 mln zł), Torplast – producent opakowań z folii HDPE dla branży spożywczej (1,86 mln zł), Pakfol - producent opakowań drukowanych i folii giętkich (3,14 mln zł), Radpol – lider na rynku wyrobów termokurczliwych (5,05 mln zł) oraz Dekor Plastics (2,1 mln zł).