Grupa MOL: rekordowy wynik EBITDA

Grupa MOL: rekordowy wynik…

Grupa MOL podała wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok 2021. Ostanie trzy miesiące roku przyniosły oczyszczony wynik EBITDA na poziomie 947 mln USD. Za cały rok firma wypracowała z kolei rekordowe w swojej historii 3,53 mld USD EBITDA – powyżej aktualizowanej w trakcie roku prognozy. W ubiegłym roku Grupa potroiła też wolne przepływy pieniężne. Sięgnęły one 1,99 mld USD, głównie dzięki rosnącym cenom ropy i gazu oraz wyższym marżom na działalności rafineryjnej oraz petrochemicznej. Dobre wyniki finansowe pozwolą Grupie na finansowanie trwających i planowanych projektów inwestycyjnych. W 2022 r. MOL spodziewa się wyniku EBITDA na poziomie ok. 2,8 mld USD.

- Jestem dumny z tego, że w 2021 r. MOL znacząco przekroczył założenia, wypracowując rekordowy wynik EBITDA na poziomie 3,5 mld USD. Nasz zintegrowany model biznesowy i wewnętrzna dyscyplina, pozwoliły na maksymalne wykorzystanie dobrych warunków zewnętrznych, umożliwiając finansowanie inwestycji transformacyjnych.
Pomimo pojawiających się wyzwań, kontynuowaliśmy naszą transformację, która nabrała tempa wraz z ubiegłoroczną aktualizacją naszej strategii Shape Tomorrow 2030+. Budowa nowego kompleksu polioli postępowała zgodnie z planem. Zrealizowaliśmy również inwestycje nieorganiczne, wzmacniające naszą ofertę detaliczną w Polsce i w Słowenii. Spodziewamy się, że warunki makroekonomiczne w 2022 r. pozostaną zmienne i nieprzewidywalne. W takim otoczeniu makro oczekujemy, że wynik EBITDA MOL w tym roku sięgnie lub nawet przekroczy poziom 2,8 mld USD - powiedział Zsolt Hernádi, prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy MOL.

Zdjęcie: Grupa MOL


Czytaj więcej:
Paliwa 58