Innowacyjne gatunki polietylenu dużej gęstości Hostalen ACP

Technologia multimodalna Hostalen ACP pozwala na regulację w zakresie właściwości sprężystych stopionego polimeru, czyli tzw. stopnia spęcznienia; z reguły stopień spęcznienia jest mniejszy dla gatunków multimodalnych – oznacza to, że po wyjściu z ustnika głowicy wytłaczarki rękaw ma mniejszą średnicę i mniejszą grubość ścianki. Wskutek tego przy niezmienionych nastawach linii przetwórczej ciężar butelki lub kanistra jest mniejszy w stosunku do gatunku unimodalnego. Dlatego w celu uzyskania nominalnej wagi butelki (jak dla HDPE unimodalnego), należy zwiększyć otwarcie szczeliny w zespole ustnik-trzpień, przez co rękaw staje się grubszy lub zastosować inną kombinację ustnik-trzpień o większych średnicach. Z tego względu, w celu zapewnienia optymalnej wydajności w procesie przetwórstwa multimodalnego HDPE, zwłaszcza w przypadku detali o bardziej złożonym kształcie może zachodzić konieczność wprowadzenia niewielkich modyfikacji istniejących narzędzi projektowanych pod typowy HDPE unimodalny, oraz regulacja parametrów procesu wytłaczania i szybkości zamykania formy w ostatniej fazie cyklu.

Wpisz tytuł dla obrazu

Najnowszy produkt pod nazwą Hostalen ACP 5231 D, który został wprowadzony ostatnio na rynek europejski doskonale poszerza i uzupełnia zakres produktów HDPE rekomendowanych do produkcji butelek i kanistrów o pojemności do 5 litrów. Nowy gatunek zaprojektowano w taki sposób w zakresie rozkładu masy cząsteczkowej i zawartości komonomeru, aby optymalnie łączył gęstość z bardzo wysoką odpornością na środowiskową korozję naprężeniową i dużą wytrzymałością na zgniatanie. Ze względu na doskonale zrównoważony rozkład masy cząsteczkowej, Hostalen ACP 5231 D charakteryzuje się nie tylko łatwą przetwarzalnością i możliwością skrócenia czasu cyklu ale gwarantuje również wytwarzanie opakowań o doskonałej jakości powierzchni. Nowy gatunek został zaprojektowany również w specjalny sposób w zakresie właściwości sprężystych w stanie stopionym, dzięki czemu z powodzeniem może być również przetwarzany na liniach wyposażonych w narzędzia projektowane do unimodalnych/bimodalnych gatunków HDPE, praktycznie bez konieczności modyfikacji parametrów przetwórczych.

Gatunki do produkcji folii
W fabryce BOP w Płocku produkowane są dwa wysokiej jakości mutlimodalne gatunki HDPE do produkcji folii pod nazwą Hostalen ACP 9255 Plus i Hostalen ACP 9240 Plus (Tabela). Obydwa gatunki gwarantują wytwarzanie cienkich folii o zawężonych tolerancjach wymiarowych bez utraty właściwości wytrzymałościowych. Pierwszy z wymienionych gatunków, rekomendowany jest do produkcji bardzo cienkich folii o grubości 6-5 µm, a drugi – do produkcji folii o grubości powyżej 10 µm oraz odznaczających się wyjątkową odpornością na przebicie. Ze względu na bardzo niską zawartość wtrąceń żelowych, obydwa gatunki gwarantują wytwarzanie folii o doskonałych właściwościach optycznych i estetycznych powierzchni. Zapewniają doskonałe wybarwienie z masterbaczem i łatwe zadrukowanie. Obydwa foliowe gatunki HDPE ACP mogą być stosowane w mieszaninie (do 15 proc.) z LDPE w celu zwiększenia sztywności folii, zamiast polietylenu średniej gęstości.