Innowacyjne gatunki polietylenu dużej gęstości Hostalen ACP

Innowacyjne gatunki polietylenu dużej gęstości Hostalen ACP
Basell Orlen Polyolefins to koncern specjalizujący się w produkcji i sprzedaży poliolefin. Firma posiada w Płocku dwa zakłady: do produkcji polipropylenu (PP) Spheripol oraz polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) Hostalen. Prezentujemy tekst poświęcony innowacjom związanym z gatunkami polietylenu dużej gęstości Hostalen ACP.

Technologia Hostalen ACP (Hostalen Advance Cascade Process) opracowana przez firmę LyondellBasell Industries i wykorzystywana przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) w Płocku, jest jedną z głównych i najbardziej innowacyjnych metod produkcji polietylenu dużej gęstości (HDPE) o szerokim rozkładzie masy cząsteczkowej. Rosnące wymagania rynku w zakresie coraz lepszych właściwości fizyko-mechanicznych i użytkowych sprawiają, że coraz częściej tylko innowacyjne, multimodalne (o szerokim rozkładzie masy cząsteczkowej) gatunki HDPE wytwarzane w unikalnej technologii kaskadowej mogą spełnić te oczekiwania.

Multimodalne gatunki Hostalen ACP są stosowane przede wszystkim przez tych przetwórców i odbiorców końcowych, którzy oczekują doskonałych właściwości użytkowych wyrobów w zakresie lepszego połączenia wytrzymałości i sztywności, wyjątkowej udarności, wyższej odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESCR), jak również znacznie lepszej przetwarzalności - nie tylko w stosunku do tradycyjnych unimodalnych gatunków, ale również w porównaniu do gatunków bimodalnych. Zatem, zastosowanie multimodalnych gatunków Hostalen ACP pozwala na obniżenie ciężaru produkowanych pojemników i opakowań przy zachowaniu podstawowych parametrów wytrzymałościowych wyrobu, natomiast wysoka jednorodność i stałość parametrów przetwórczych Hostalen ACP gwarantuje uzyskanie wyższej wydajności produkcji przy maksymalnym ograniczeniu przestojów i strat.

Wpisz tytuł dla obrazu

Obecnie multimodalne gatunki HDPE Hostalen ACP wytwarzane w technologii kaskadowej są coraz powszechniej stosowane do wytwarzania m.in. opakowań foliowych, butelek i pojemników (o szerokim zakresie pojemności), rur, wyrobów użytkowych i komponentów dla motoryzacji.

Gatunki do wytłaczania z rozdmuchem
W tej technologii powstają butelki, kanistry, beczki i zbiorniki stosowane w wielu segmentach przemysłu oraz artykuły użytkowe i techniczne dla motoryzacji. W chwili obecnej w BOP wytwarzane są następujące gatunki HDPE: Hostalen ACP 5231 D, Hostalen ACP 5831 D, Hostalen ACP 6031 D, które są rekomendowane na małe butelki i kanistry o pojemności do 5 litrów oraz Hostalen ACP 5531 B i Hostalen ACP 5331 A, które są rekomendowane na duże kanistry i beczki, odpowiednio o pojemności do 30 litrów lub do 60 litrów (Tabela).

Multimodalne gatunki HDPE, w odróżnieniu od gatunków unimodalnych, korzystnie łączą dużą sztywność z wysoką ESCR oraz wykazują odpowiednio wysoką udarność w niskiej temperaturze. Dzięki temu, zastosowanie multimodalnych gatunków HDPE do wytłaczania z rozdmuchem umożliwia zmniejszenie grubości ścianek wytwarzanych opakowań, o ok. 5 do 15 proc. (przy produkcji butelek o prostych kształtach) w stosunku do gatunków unimodalnych, bez pogorszenia parametrów wytrzymałościowych i odporności na korozję naprężeniową. Z drugiej strony, zmniejszenie grubości ścianek oznacza skrócenie czasu cyklu (krótszy czas chłodzenia), a w konsekwencji wzrost produktywności i możliwość wytworzenia większej ilości opakowań w jednostce czasu.