Innowacyjne gatunki polietylenu dużej gęstości Hostalen ACP

Gatunki te gwarantują utrzymanie stabilnych parametrów przetwórstwa bez zerwań rękawa. Zastosowanie wyższych ciśnień wytłaczania zapewnia wzrost wydajności, przeciętnie o ok. 10 proc., a w niektórych przypadkach nawet o 20 proc. Ponadto, zastosowanie multimodalnego HDPE pozwala na ustalenie stosunku wytrzymałości folii w kierunku wytłaczania i w kierunku poprzecznym, w szerszym zakresie niż w przypadku gatunków unimodalnych. Uzyskuje się to poprzez regulację parametrów wytłaczania, takich jak: szybkość, stopień rozdmuchu i długość szyi. Wbrew obiegowym opiniom, przejście z przetwórstwa gatunków unimodalnych na multimodalne HDPE nie wymaga modernizacji linii przetwórczych, a jedynie konieczna jest odpowiednia regulacja parametrów procesu wytłaczania (wyższa temperatura stopu o 5 – 20 st. C) i rozdmuchiwania folii.

Wpisz tytuł dla obrazu


Warto wspomnieć, że na rynku, poza wspomnianymi powyżej multimodalnymi gatunkami HDPE, znajdują się inne innowacyjne multimodalne gatunki HDPE Hostalen oraz gatunki specjalne pod nazwą Purell, które spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej (EP) i Stanów Zjednoczonych (USP) oraz są rekomendowane do produkcji opakowań i zamknięć do zastosowań w medycynie i farmacji (Tabela).

Oprócz dostępnych już od pewnego czasu multimodalnych gatunków HDPE pod nazwą Purell ACP 6541 A i Hostalen ACP 6541 A UV, które także na rynku polskim zdobyły uznanie i są już powszechnie stosowane przez producentów zakrętek jednoczęściowych do wód mineralnych i napojów oraz przez producentów tub do kosmetyków, pojawiły się ostatnio również dwa nowe, innowacyjne gatunki pod nazwą Hostalen GX 4088 oraz Hostalen GX 4088 S. Przeznaczone są one do wytwarzania wysokiej jakości zakrętek jednoczęściowych do wody mineralnej niegazowanej i gazowanej oraz napojów gazowanych metodą wtrysku lub prasowania tłocznego lub do produkcji tub do kosmetyków. Wykazują przy tym, również odpowiednio wysoką odporność na środowiskową korozję naprężeniową oraz bardzo dobre właściwości organoleptyczne, szczególnie gatunek Hostalen GX 4088; ponadto, charakteryzują się zmodyfikowanymi parametrami w zakresie właściwości reologicznych i skurczu. Hostalen GX 4088 S zawiera specyficzny pakiet do zastosowań wymagających obecności środka poślizgowego (dzięki czemu, nawet w przypadku osadu z cukru na gwincie butelki możliwe jest łatwe otwarcie zakrętki) i ochrony przed pogorszeniem właściwości organoleptycznych na skutek działania promieniowania słonecznego.

Tabela. Innowacyjne multimodalne gatunki HDPE Hostalen ACP

Multimodalne gatunki HDPE Hostalen