Innowacyjny compound nanokompozytowy firmy Polimarky

Innowacyjny compound nanokompozytowy… Firma Polimarky opracowała we współpracy z Politechniką Rzeszowską innowacyjny compound nanokompozytowy. Otrzymany kompozyt oparty jest na polskim poliamidzie 6 oraz wypełnieniu o uziarnieniu "nano", również polskiej produkcji. Niewielkie wypełnienie żywicy pozwoliło na znaczną poprawę parametrów wyjściowych żywicy poliamidowej. Nowym produktem zainteresowało się już wiele zachodnich firm. Zdaniem szefostwa firmy Polimarky pozwala to z optymizmem patrzeć na perspektywę wprowadzenia go na rynek. O tym, że jest to produkt warty uwagi świadczyć może m.in. fakt, że został nagrodzony medalem Targów Plastpol 2007.

Nanokompozyt organobentonitu i PA 6 powstał w ramach współpracy firmy Polimarky oraz Zakładu Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Rzeszowskiej. Jest częścią projektu, w który zaangażowani są również naukowcy z Politechniki Szczecińskiej i Politechniki Wrocławskiej. Patronem całego przedsięwzięcia jest Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii.

Nanokompozyt jest materiałem złożonym z żywicy polimerowej i nanowypełniacza, którym jest najczęściej glinka smektyczna o warstwowej budowie, pozwalająca na uzyskanie niekonwencjonalnych właściwości. Należy do nich m.in. zmiana przebiegu procesu spalania, znaczne zwiększenie modułu sprężystości czy podniesienie temperatury HDT (temperatura ugięcia pod obciążeniem).

Z kolei Poliamid PA 6 (naturalny) jest to tworzywo sztuczne o dobrej odporności na ścieranie zwłaszcza przy współpracy z chropowatymi powierzchniami, o wielostronnym zastosowaniu, dobrych zdolnościach tłumiących, udarności i wysokiej ciągliwości, również w niskich temperaturach. PA 6 wytłaczany zapewnia optymalne połączenia wytrzymałości mechanicznej, sztywności, zdolności do tłumienia drgań i odporności na ścierania. Jako gatunek najczęściej stosowany nadaje się do budowy konstrukcji mechanicznych i produkcji części zamiennych.

Czytaj więcej:

brak
 

Modyfikowane tworzywa sztuczne do wtrysku i wytłaczania, uniepalniane, blendy polimerowe, bezhalogenowe mieszanki kablowe, polipropyleny Reslen, usługi przetłoczenia, prace badawczo-rozwojowe

Polska