Innowacyjny compound nanokompozytowy firmy Polimarky


Nanomateriały można podzielić na następujące grupy:

 • Materiały optoelektroniczne stosowane do: selektywnego rozpoznawania niebezpiecznych substancji, pomiaru rozkładu temperatur, naprężeń w konstrukcjach budowlanych, odkształceń nawierzchni dróg, chemicznego modyfikowania światłowodów i chemicznej modyfikacji kropek, konstrukcji elementów i przyrządów optoelektronicznych oraz antyrefleksyjnych powłok (cienkowarstwowe materiały),
 • sensory i czujniki w zakresie analizy środowiskowej,
 • materiały stosowane w medycynie: supramolekularne kompleksy związków biologicznie czynnych dla poprawienia przyswajalności trudnorozpuszczalnych leków, materiały kontrastujące,/li
 • materiały do gęstego zapisu informacji,
 • materiały przyspieszające procesy chemiczne dla potrzeb przemysłu gumowego, nanostrukturalne napełniacze, podnoszące jakość tworzyw sztucznych,
 • luminofory, scyntylatory, materiały laserowe.


Natomiast w obrębie nanokompozytów polimerowych wyróżniamy:

 • nanokompozyty strukturalne, przeznaczone do budowy maszyn i urządzeń oraz materiałów sandwiczowych,
 • nanokompozyty, stosowane do wytwarzania poliuretanowych materiałów, pochłaniających promieniowanie elektromagnetyczne i radiacyjne,
 • nanokompozyty przewodzące prąd elektryczny,
 • nanokompozyty konstrukcyjne, ognioodporne do zastosowań w transporcie
 • nanokompozyty powłokotwórcze o lepszych właściwościach barierowych, reologicznych i wytrzymałościowych, przeznaczone do zastosowań przeciwkorozyjnych,
 • nanokompozyty z poliuretanów i gumowych recyklatów oraz polimerowych odpadów,
 • farby z nanocząstkami tworzącymi powłoki "antygraffiti" (takimi farbami pokrywane są np. pociągi TGV).


Zastosowany przez firmę Polimarky bentonitowy nanowypełniacz produkcji polskiej zawdzięczajen ZMG Zębiec, jest minerałem ilastym o strukturze warstwowej. Charakteryzuje się zdolnością do wymiany kationów.

Znaczną poprawę mechanicznych właściwości kompozytu można uzyskać dzięki zwiększeniu wartości modułu Younga płytek glinki smektycznej LAS (z 2,5 – 4 GPa dla polimerów konstrukcyjnych do 200 GPa dla płytek smektytu).

Jeśli w toku technologicznych operacji udaje się rozdzielić ziarna bentonitu na pojedyncze pakiety płytek w polimerowym kompozycie, to można wówczas uzyskać wyraźne wzmocnienie uzyskanego materiału. W takim wypadku grubość płytek smektytu wynosi ok. 0,35 nm, a kompozyt nosi nazwę nanokompozytu.

Czytaj więcej: Innowacje 302 Compoundy 21

Modyfikowane tworzywa sztuczne do wtrysku i wytłaczania, tworzywa napełniane minerałami, tworzywa wzmocnione
 

Modyfikowane tworzywa sztuczne do wtrysku i wytłaczania, tworzywa napełniane minerałami, tworzywa wzmocnione włóknem szklanym, tworzywa uniepalniane, blendy polimerowe, bezhalogenowe mieszanki kablowe, polipropyleny Reslen, usługi przetłoczenia, prace badawczo-rozwojowe

Polska, 35-082 Rzeszów, Bieszczadzka 10 a