Jak skutecznie czyścić systemy gorącokanałowe?

Jak skutecznie czyścić systemy… Problemy w procesie produkcyjnym wynikające z przypaleń, czarnych spieków na detalach, dużej ilości odpadów, długiego i uciążliwego przechodzenia z jednego granulatu na kolejny, przedłużającej się zmiany koloru podczas procesu wtrysku związane są w wielu przypadkach z niedostatecznym wyczyszczeniem systemów gorącokanałowych. Mając to na uwadze firma Velox proponuje przetwórcom tworzyw granulaty czyszczące Asaclean®, które sprawdzą się zarówno przy czyszczeniu układów plastyfikujących, jak i systemów gorącokanałowych.

Asaclean® jest granulatem czyszczącym o znakomitej efektywności przy niskim dozowaniu. Służy do skutecznego czyszczenia cylindrów i ślimaków we wtryskarkach i wytłaczarkach. Środkiem Asaclean® można czyścić systemy gorącokanałowe oraz stosować go przy weekendowym lub świątecznym przestoju zakładu. Ma on zastosowanie przy przetwórstwie właściwie wszystkich tworzyw termoplastycznych, poczynając od poliolefin i polipropylenów poprzez tworzywa techniczne PC/ABS, PA6 z dodatkami lub bez, POM, ABS, kończąc na tworzywach wysokotemperaturowych – PPS, PEI, PEEK, LCP, PSU.

środek do czyszczenia form Asaclean

Jak osiągnąć optymalny efekt czyszczenia systemów gorącokanałowych z pomocą środka czyszczącego Asaclean®?

  • Asaclean® może być używany w tych samych formach, w których przerabiane są tworzywa (za wyjątkiem Asaclean® NewEx, PX2, CG ponieważ te rodzaje Asacleanu® zawierają włókno szklane, nie jest więc zalecany do czyszczenia kanałów gorących).
  • Temperatura w kanale gorącym musi mieścić się w przedziale temperatur aktywności danego typu Asaclean®.
  • Przy zewnętrznie ogrzewanych formach, podwyższenie temperatury kanałów gorących o ca. 20°C, podniesie efektywność czyszczenia.
  • Asaclean® czyści gorące kanały, między innymi, poprzez turbulencje przepływu masy. Asaclean® wiąże się z zanieczyszczeniami w maszynie i skutecznie je usuwa.
  • Generalnie, można dokonać czyszczenia przy otwartej formie. Podczas czyszczenia przy formie zamkniętej, poprzez uzyskanie wyższego ciśnienia, efektywność czyszczenia może być lepsza. Należy jednak uwzględnić kompleksowość konstrukcji formy, jak również uwagi na odwrocie. Przy zbyt skomplikowanej konstrukcji formy, zalecane jest czyszczenia przy formie otwartej.
  • W przypadku, kiedy średnica kanałów gorących, bądź dyszy, jest mniejsza od 1 mm, proszę zastosować typ Asaclean® o wyższym MFI.

czyszczenie form asaclean

Czyszczenie przy formie otwartej

1. Po czyszczeniu cylindra i ślimaka można podjąć czyszczenie gorących kanałów.
2. Otworzyć formę i podjechać ustnikiem do formy.
3. Zadbać o bezpieczne zebranie masy i zastosować ewentualnie materiał antyadhezyjny do form.
4. Dodać Asaclean® przy normalnym ciśnieniu i maksymalnie dopuszczalnych obrotach do momentu, kiedy cylinder będzie do połowy napełniony.
5. Przetryskiwać Asaclean® przez gorące kanały w krótkich odstępach czasu. Powtarzać ten proces do momentu, kiedy przetryskiwany Asaclean® nie będzie zawierał pozostałości pigmentu, bądź przypaleń. Należy unikać przy tym zastojów Asacleanu® w kanałach gorących.
6. Można rozpocząć przetwarzanie kolejnego tworzywa lub barwnika.

Czyszczenie przy formie zamkniętej

1. Po czyszczeniu cylindra i ślimaka można podjąć czyszczenie gorących kanałów. Podjechać ustnikiem do formy.
2. Dodać Asaclean® do momentu, kiedy cylinder będzie do połowy napełniony.
3. Zredukować masę wtrysku o 30 – 50%. Przetrysnąć Asaclean® przez kanały gorące, zatrzymując Asaclean® w skróconym cyklu w formie. Skrócić czas chłodzenia. Detale muszą opuścić formę przed całkowitym schłodzeniem (koniecznie uwzględnić!).
4. Powtórzyć czyszczenie, w przypadku kiedy wypraski z Asaclean® nie osiągną optymalnego efektu optycznego, aż do momentu gdy nie będą zawierały pozostałości pigmentu lub przypaleń.
5. Można rozpocząć przetwarzanie kolejnego tworzywa lub barwnika.

Krzysztof Jurga
brak
 

IMCD Polska - Twój dostawca surowców, komponentów, modyfikatorów, uszlachetniaczy

Polska