Jak zamocować osłonę zgodnie z Dyrektywą Maszynową?

Wszystkie powyższe założenia spełnia unikalny uchwyt osłon stałych PC (rys. 1), który doskonale sprawdza się w miejscach, w których osłona, np. z powodów serwisowych lub eksploatacyjnych musi stosunkowo często demontowana. Po instalacji na profilu, wszystkie komponenty uchwytu PC pozostają trwale ze sobą połączone, uniemożliwiając oderwanie się od ramy urządzenia.

Uchwyty osłon stałych PC składają się z dwóch głównych elementów, ramienia stałego i uchylnego, przy czym oba wyposażone są w gumowe poduszki ułatwiające bezpieczne i mocne (do 100 N na jeden uchwyt) osadzenie osłony. Taki rodzaj instalacji nie wymaga wykonywania otworów montażowych w mocowanych panelach. Ramię uchylne jest przegubowo połączone ze stałym, co w przypadku zamocowania uchwytu do ramy, uniemożliwia ich rozłączenie, nawet po demontażu osłony. Zacisk osłony zapewniają nakrętka i śruba, które przez cały czas pozostają zintegrowane z uchwytem (rys. 2). Otwarcie zacisku, a tym samym demontaż osłony możliwy jest wyłącznie przy użyciu dodatkowego narzędzia.

Uchwyty osłon stałych PC

Rys. 1. Uchwyt osłon stałych PC


Otwarty uchwyt PC.35 zamontowany na profilu rowkowym

Rys. 2. Otwarty uchwyt PC.35 zamontowany na profilu rowkowym

Jednak nie zawsze konstrukcja wymaga stosowania uchylnych uchwytów osłon. Do prostego montażu osłon stałych, których demontaż może odbywać się okazyjnie Elesa+Ganter zaleca stosowanie uchwytów PPR (rys. 3). Zaciski PPR są dostosowane do montażu paneli lub siatki na profilach kwadratowych o szerokości 25 mm. Główną zaletą opisywanych elementów jest brak konieczności wykonywania otworów zarówno w osłonie jak i w profilach.

Oba uchwyty, zarówno do montażu na ramię osłony (PC), jak i do zacisku osłony pomiędzy jego ramionami przystosowane są do tego samego rozmiaru klucza imbusowego.

Uchwyty do paneli oraz osłon z siatki PPR

Rys. 3. Uchwyty do paneli oraz osłon z siatki PPR

Konstruktor musi jednak uwzględnić odległość osłony od strefy zagrożenia, zgodnie z normą ISO 13857:2008, która określa minimalną odległość zagrożenia od powstałej szczeliny. Niezastosowanie wymagań dotyczących bezpiecznych odległości do stref zagrożeń jest niezgodnością, która uniemożliwia otrzymanie certyfikatu CE, ponieważ może być przyczyną groźnych wypadków. Wyżej wymieniona norma w punkcie 4.2.4.1 opisuje dokładnie odległości bezpieczne dla niewielkich szczelin dotyczące osób powyżej 14 roku życia (rys. 4).

Odległości bezpieczne dla kończyn górnych

Rys. 4. Odległości bezpieczne dla kończyn górnych, wskazania w mm (wg ISO 13857, p. 4.2.4.1). Odległości dotyczą osób powyżej 14 roku życia


Standardowe elementy maszyn: uchwyty, trzpienie, wibroizolatory, zawiasy, pokrętła, magnesy, dociski
 

Standardowe elementy maszyn: uchwyty, trzpienie, wibroizolatory, zawiasy, pokrętła, magnesy, dociski, napinacze, zestawy kołowe

Polska