Jubileuszowy X Kongres Polska Chemia za nami

Jubileuszowy X Kongres Polska…

13 i 14 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) - X Kongres Polska Chemia. W tym roku Kongresowi towarzyszyły wyjątkowe jubileusze - 10. edycja wydarzenia oraz 35 lat istnienia Izby. Inwestycje i finansowanie, energia przyszłości, cyrkularny przemysł, zrównoważona logistyka, bezpieczna fabryka przyszłości i ludzie dla chemii - wokół tych obszarów tematycznych eksperci ze świata biznesu, nauki i organizacji branżowych dyskutowali nad przyszłością przemysłu chemicznego i wyzwaniami, przed którymi stoi branża.

X Kongres Polska Chemia po raz pierwszy odbył się w formule równoległych sesji tematycznych. Dało to możliwość poruszenia jeszcze większej liczby tematów mających kluczowe znaczenie dla sektora. W rozmowach, dyskusjach, debatach i prezentacjach wystąpiło blisko 80 prelegentów reprezentujących największe firmy sektora chemicznego zarówno w Polsce, jak i zagranicą, a także ekspertów współpracujących z przemysłem w różnych dziedzinach. Tematyka wystąpień była skupiona wokół nowych technologii, w tym rozwoju sztucznej inteligencji, zielonej transformacji, energetyki czy logistyki. Każdy z tych obszarów związany jest z ambitnymi celami, jakie postawiła przed przemysłem unijna polityka klimatyczna, która wiedzie przez dekarbonizację i osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Polska Chemia - zrównoważony rozwój dziś i jutro

Oficjalnego otwarcia jubileuszowego Kongresu Polska Chemia dokonał dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który w rozmowie z gościem specjalnym Kongresu - dr. Tomaszem Rożkiem, poruszył kwestię rozwoju technologii, jej potencjalnego wpływu na branżę, jak również niebezpieczeństw, które jej rozwój może ze sobą nieść.

- Ja się nie boję żadnej technologii. Boję się ludzi, którzy mogą użyć jej w niewłaściwy sposób. Każde kolejne narzędzie daje szanse, ale może także generować niebezpieczeństwa - mówił dr Tomasz Rożek, dziennikarz popularnonaukowy, Założyciel Fundacji "Nauka. To lubię".

Wnioskiem płynącym z inauguracyjnego wystąpienia dr. Rożka pt. Sztuczna inteligencja - niepewność czy nowe rozdanie dla biznesu? było to, że współczesne społeczeństwo jest w momencie dużej technologicznej zmiany i to od świadomości tej zmiany oraz przygotowania na nią, zależy, czy biznes i branża chemiczna będą potrafili umiejętnie z niej skorzystać.


xkongres-polska-chemia-pipc-prezes-zielinski-i-tomasz
Tomasz Zieliński i Tomasz Rożek. Fot.: PIPC / Teodor Klepczyński

W kolejnej części pierwszego dnia Kongresu dr inż. Tomasz Zieliński przypomniał pierwszą edycję wydarzenia.

- Kiedy 10 lat temu organizowaliśmy pierwszy Kongres Polska Chemia, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że wydarzenie to urośnie do rangi najważniejszego i największego wydarzenia branży chemicznej w Polsce i w tej części Europy. Przez tę dekadę mieliśmy ponad 8500 uczestników, ponad 200 paneli, dyskusji i podejmowaliśmy setki tematów - mówił. - Kilka ostatnich lat spowodowało wiele zawirowań w branży chemicznej zarówno na polskim, jak i globalnym rynku. Potrafiliśmy się szybko do tych zmian przystosować, a branża chemiczna, także polska branża chemiczna, potrafiła sobie poradzić z wieloma przeciwnościami, nawet tymi najtrudniejszymi - kryzysami finansowymi, COVID-19, kryzysem energetycznym spowodowanym wojną. Kongres jest po to, by stworzyć całej branży chemicznej przestrzeń do dyskusji i znajdowania rozwiązań, z którymi się mierzymy. Może to jest też dobry moment, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jak przyszłość przemysłu chemicznego ma wyglądać, w tym trudnym świecie pełnym regulacji. W świecie, w którym trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądał następny kwartał, a nawet miesiąc.

Tę część inauguracji Kongresu zamknęły wystąpienia Kamili Król, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz przedstawicieli Partnerów Strategicznych Kongresu Polska Chemia: Katarzyny Byczkowskiej, Prezeski Zarządu, BASF Polska Sp. z o. o., Krzysztofa Nowickiego, Członka Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji, PKN Orlen S.A. oraz Artura Kuci, Dyrektora Biura Klienta Strategicznego, PKO Bank Polski S.A. Prelegenci podkreślali m.in. duże znaczenie przemysłu chemicznego dla gospodarki i wyzwania związane z konkurencyjnością, regulacjami unijnymi i transformacją energetyczną. Decyzje związane z obecną sytuacją gospodarczą mogą rozstrzygnąć o przyszłości branży chemicznej, dlatego wspólna dyskusja jest niezwykle ważna.

Istotnym punktem inauguracji Kongresu była Debata Strategiczna pt. Polska Chemia - zrównoważony rozwój dziś i jutro. O wyzwaniach, które stoją branżą chemiczną, znajdującą się w centrum zielonej transformacji rozmawiali: Katarzyna Byczkowska, Prezeska Zarządu, BASF Polska Sp. z o. o., Artur Kucia, Dyrektor Biura Klienta Strategicznego, PKO Bank Polski S.A., Karol Wolff, Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych, PKN Orlen S.A. oraz dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Moderatorką Debaty była Barbara Oksińska, Dziennikarka, Business Insider. Uczestnicy podkreślili, że zrównoważony rozwój nie tylko ma sens, ale jest wręcz konieczny i nieunikniony. Branża chemiczna ma jednak pewne obawy, jak w tak krótkim czasie, który został narzucony, sprawnie realizować wszelkie założenia, aby mógł zostać skutecznie osiągnięty. Jednym z podstawowych wyzwań jest zapewnienie odpowiedniej ilości zielonej energii dla przemysłu chemicznego po rozsądnej cenie, a także zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji. Paneliści wskazali, że pomimo ostatnich bardzo dynamicznych czterech lat inwestycje są realizowane, a branża rozwija się. Przemysł chemiczny stanowi filar polskiej gospodarki, bez której nie można myśleć o rozwoju gospodarczym kraju. Potrzebny jest szczery dialog z administracją, który zapewni stabilność do dalszego rozwoju i stworzy szansę realizacji stawianych przed nią celów.