Jubileuszowy X Kongres Polska Chemia za nami

Zrównoważoność, dekarbonizacja, inwestycje - Polska Chemia w wyścigu konkurencyjności

Drugi dzień Kongresu otworzył wystąpieniem eksperckim Marco Mensink, Dyrektor Generalny Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic), który mówił o strategicznych założeniach Transition Pathway. Podkreślił, jak ważne jest posiadanie planu - swoistej mapy drogowej, dzięki której przemysł chemiczny będzie w stanie osiągnąć ambitne cele klimatyczne. Wyjaśnił, że Transition Pathway, o którego powstanie Cefic zabiegał od dłuższego czasu, jest właśnie takim planem, a zarazem odpowiedzią na obawy branży związane z zieloną transformacją. W kolejnym wystąpieniu otwierającym drugi dzień wydarzenia głos zabrał Kacper Nosarzewski, Partner, 4CF Sp. z o. o., który przedstawił założenia raportu Foresight dla chemii "Chem4EU". Wskazał, że celem było opracowanie rekomendacji, który pomoże uczynić sektor chemiczny bardziej odpornym na zmiany i dostosować ją do przyszłych wyzwań.

Obaj eksperci zgodnie stwierdzili, że przemysł chemiczny stoi w obliczu ogromnej rewolucji związanej z zieloną i cyfrową transformacją, a jednocześnie to właśnie ten sektor gospodarki ma w niej do odegrania kluczową rolę. Aby firmy branży chemicznej mogły osiągnąć cele wyznaczone na rok 2050, potrzebują wsparcia w postaci solidnego i realnego planu, wsparcia instytucji finansowych, a także zrozumienia i skutecznego dialogu z administracją państwową.

Drugiego dnia Kongresu Polska Chemia odbyła się również kolejna Debata Strategiczna Zrównoważoność, dekarbonizacja, inwestycje - jak nie wypaść z wyścigu konkurencyjności?, w której uczestniczyli: Paolo Mazzara, Technology&Licensing Sales Head of Department, KT Kinetics Technology, Mirosław Skowron, Prezes Zarządu, PERN S.A. oraz Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen S.A. Rozmowę prowadził dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Ważnym aspektem w dyskusji była kwestia regulacji - stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego jest kluczowe, by firmy branży chemicznej mogły działać, rozwijać się i być konkurencyjne. Ponadto prelegenci zauważyli, że wiele badanych technologii, które mogą pomóc w osiągnięciu celów klimatycznych, nie jest jeszcze dostępnych. Konieczne jest więc wykorzystywanie tych, które istnieją. Zastanawiano się także nad konkretnymi rozwiązaniami, które są możliwe do wdrożenia już dziś, by zmniejszyć ślad węglowy i doprowadzić do dekarbonizacji. Ważne jest jednak myślenie strategiczne i obserwowanie rynku, by wdrażanie rozwiązań, np. w kwestiach energetycznych, było przemyślane i sensowne.

Pozostałe części Kongresu odbywały się w sesjach równoległych i były skupione wokół sześciu obszarów tematycznych.


xkongres-polska-chemia-pipc-debata-strategiczna-fot
Debata strategiczna. Fot.: PIPC / Teodor Klepczyński

Energia przyszłości

W ramach tego bloku tematycznego paneliści dyskutowali o konsekwencjach, jakie dla przemysłu chemicznego niesie polityka klimatyczna UE. Wskazywali na wyzwania transformacji energetycznej, która ze względu na energochłonność sektora jest kluczowa w myśleniu o jego przyszłości. Podawali również przykłady, jak firmy odnajdują się w nowej rzeczywistości, w jaki sposób wpływa na nie konieczność rezygnowania z węglowodorów i czym można je zastąpić, by zachować konkurencyjność. Ważnym aspektem była także energetyka przyszłości - zastanawiano się, jak nowe technologie, także te cyfrowe, mogą pomóc w dekarbonizacji przemysłu i czy jest ona w pełni możliwa. Istotną alternatywą, na którą wskazywała część rozmówców był wodór - zastanawiano się nad możliwościami używania go jako paliwa w przyszłości.

Bezpieczna fabryka przyszłości

Bezpieczeństwo i nowe technologie były kluczowymi aspektami poruszanymi podczas tego bloku tematycznego. Prelegenci wskazywali na możliwości, jakie już daje i jakie może dać w przyszłości sztuczna inteligencja, a także jakie znaczenie może mieć w kontekście zwiększenia wydajności produkcji. Kolejnym ogromnie istotnym aspektem było cyberbezpieczeństwo - zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Wyzwania, które wiążą się z zapewnieniem firmom bezpieczeństwa cyfrowego wydają się dziś szczególnie istotne i przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę z konieczności dbania także o tę sferę. Wskazano także na kwestię unijnej odpowiedzi na niebezpieczeństwa cyfrowe, czyli o dyrektywie NIS2. Eksperci poruszali również zagadnienie nowelizacji rozporządzeń REACH i CLP oraz wskazywali na wpływ regulacji unijnych na przemysł chemiczny. Branża będzie musiała dostosować się do wytycznych unijnych, a świadomość wprowadzonych zmian, pozostaje kluczowa. W tym kontekście ważne jest także uczestniczenie przedstawicieli sektora w konsultacjach, by prawo przyjmowane przez UE było tworzone w porozumieniu z branżą chemiczną. Bezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście zmian geopolitycznych, wiąże się także z dywersyfikacją źródeł energii, z których korzystają firmy. Wskazywano także na ważną rolę bezpieczeństwa procesowego, które powinno być dostosowane do rzeczywistych wyzwań i potrzeb firm.