Jubileuszowy X Kongres Polska Chemia za nami

Ponadto prelegenci zauważyli, że wdrożenie dyrektyw odpadowych, które miały na celu dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego, było jedynie "małym krokiem" w drodze transformacji. Obecnie UE pracuje intensywnie nad nową regulacją. Odwraca się patrzenie na to, jak mają być osiągane cele - poprzez skuteczną zbiórkę, a nie tylko przetwórstwo - paneliści podkreślili, że jest to duży przełom. Wskazali także, że na procesy recyklingu należy patrzeć szeroko, czyli od planowania produktu poprzez produkcję, użytkowanie, aż po możliwość recyklingu, podkreślając tym samym strategiczne znaczenie ekoprojektowania. Ponadto zgodnie stwierdzili, że istnieje bardzo duże pole do zagospodarowania dla recyklingu chemicznego, gdyż metody obecnie wykorzystywane w przetwórstwie surowców są niewystarczające do skutecznej transformacji w kierunku GOZ. Recykling chemiczny to podstawowa metoda osiągnięcia celów cyrkularności, które zdefiniowano już pięć lat temu. Około 65% odpadów tworzyw sztucznych nie zostało do tej pory zagospodarowanych, a recykling chemiczny jest w stanie je zagospodarować i stanowić uzupełnienie obecnie stosowanego mechanicznego recyklingu. Podkreślili przy tym, że aby to skutecznie wdrożyć, trzeba zacząć od odzyskiwania, ponieważ dzisiaj wiele opakowań jest zaprojektowanych do recyklingu, ale nigdy do niego nie trafia. Problemem jest m.in. etap sortowania - surowce są zanieczyszczone i często źle segregowane, dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie i świadomy konsument. Eksperci zwrócili także uwagę na to, jak duży potencjał tkwi w zielonym amoniaku jako jednym z rozwiązań, które może przybliżyć do celu dekarbonizacji przemysłu. Transformacja mimo wielu wyzwań, stwarza jednak także szanse. Amoniak może pełnić wiele funkcji, np. magazynu energii. Zastosowanie dekarbonizacyjne amoniaku może spowodować, że rynek zbytu dla tej produkcji eksploduje. Perspektywa jest więc bardzo obiecująca.

Zrównoważona logistyka

W rozmowach i dyskusjach, które odbyły się w ramach obszaru tematycznego poświęconego logistyce w kontekście zielonej transformacji, paneliści wskazali, że realizatorzy usług transportowych stoją przed trudnym zadaniem połączenia potrzeb dostawców i klientów. Transport przyszłości ma być efektywny, spełniający oczekiwania społeczeństwa, korzystny ekonomicznie, a jednocześnie minimalizujący szkodliwy wpływ na środowisko. Eksperci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to osiągnąć, gdy z jednej strony mówi się o ekologii, zrównoważoności, a z drugiej pojawiają się koszty i opłacalność. Prelegenci zgodzili się, że osiągnięcie wymagań klimatycznych w łańcuchu dostaw jest bardzo trudnym zadaniem, ale nie mają obaw, że nie uda się tego dokonać. Dziś jeszcze nie jest znana droga, którą należy obrać.

Ambasador Polskiej Chemii

Ważnym punktem tegorocznego Kongresu było przyznanie tytułu Ambasadora Polskiej Chemii. Polska Izba Przemysłu Chemicznego od 10 lat w ramach Kampanii Polska Chemia przyznaje co roku ten tytuł, aby uhonorować firmy, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do promowania i rozwoju branży chemicznej. W tym roku przypadł on Grupie Ciech. Prezes Zarządu Ciech S.A., Kamil Majczak, odebrał wyróżnienie z rąk Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr. inż. Tomasza Zielińskiego podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia Kongresu. Kapituła doceniła sukcesy i znaczenie spółki Ciech S.A. wynikające z jej silnej pozycji na rynku, długiej tradycji, innowacyjności, zrównoważonego podejścia oraz doskonałej współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. Firma jest ważnym graczem w branży chemicznej, a także od lat przyczynia się do rozwoju sektora oraz gospodarki polskiej i europejskiej jako całości.

X Kongres Polska Chemia niewątpliwie stanowił doskonałe forum do rozmowy, wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz próby znalezienia strategii dla branży chemicznej, zwłaszcza, że odbywał się w przełomowym momencie dla Polskiej Chemii - dokonującej się rewolucyjnie zielonej transformacji. Przed firmami sektora stoi wiele wyzwań, z którymi muszą się zacząć mierzyć już dzisiaj.