K 2019 Düsseldorf - nowe technologie nośnikiem innowacji

Wiodąca tematyka K 2019

Naukowcy i eksperci grupy innowacyjnej K 2019 zdefiniowali tematykę, która w najbliższych latach charakteryzować będzie rozwój całej branży polimerów i na tej podstawie wybrali cztery wiodące tematy K 2019. Brzmią one następująco:

  1. Plastics for Sustainable Development & Circular Economy: mieszczą się tu takie kompleksy tematyczne jak gospodarka wodą, energia odnawialna I surowce alternatywne.
  2. Digitalizacja / Przemysł tworzyw sztucznych 4.0: do tej grupy tematów należy aspekt ekonomii platform jak i sieciowy łańcuch tworzenia wartości.
  3. Integracja systemowa: funkcjonalność dzięki materiałom, procesom i wzornictwu: w tym haśle ujęto nowe materiały i drukowanie przestrzenne, konstrukcje lekkie, e-mobility oraz biotworzywa.
  4. Kadry dla branży: szczególna uwaga na K 2019 zwrócona będzie na dopływ nowych kadr, zarówno naukowych jak i w dziedzinie edukacji. Tematyka określona i przygotowana będzie przez uczestniczące uczelnie, instytuty, związki i organizacje do zaprezentowania w czasie dyskusji, wykładów i na przykładzie wybranych eksponatów

Przemysł tworzyw sztucznych musi dbać o napływ nowych kadr. Wiele młodych osób nawet nie wie, że branża tworzyw sztucznych oferuje liczne stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji, rozwojowe i do tego interesujące. Celem Inicjatywy Kształcenia dla Tworzyw Sztucznych KAI jest przybliżenie młodzieży tych zawodów. Takie działania jak wystawy, nowoczesne panele dyskusyjne czy eksperymenty mają zainteresować i przyciągnąć młodzież. Inicjatywa KAI prowadzona jest przez Zrzeszenie Przemysłu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) e.V.), także inne stowarzyszenia i instytucje oraz Messe Düsseldorf.

Ekspozycja specjalna "Plastics shape the Future"

Wystawa specjalna na K 2019, która ponownie nosi tytuł "Plastics shape the Future", pokazuje jak tworzywa sztuczne mogą w zrównoważony sposób kształtować przyszłość, jakie rozwiązania już dzisiaj mają konkretne kształty i jakie wizje mają szanse wdrożenia w przyszłości. W ciągu siedmiu dni tematycznych zmieniać się będą fachowe dyskusje, krótkie zwiedzania z przewodnikiem oraz interesujące eksperymenty. Poruszone będą zarówno aspekty ekologiczne jak i ekonomiczne. "Plastics Shape the Future" to zarówno podium dla pomysłów rozwiązania problemów jak i odpowiedzi na aktualne prądy i dyskusje społeczne. Szczegółowo poruszane będą takie tematy jak odpady opakowaniowe, zaśmiecenie mórz oraz zmiany klimatyczne z jednej strony czy oszczędna gospodarka zasobami, efektywność energetyczna czy gospodarka z obiegiem zamkniętym z drugiej. "Plastics shape the Future" chce zaoferować nie tylko międzynarodową platformę informacyjną i sieciową, ale także przez referaty impulsowe czy Speed Talks wiązać politykę i grupy ważne społecznie.

Wystawa specjalna to projekt niemieckiego przemysłu tworzyw sztucznych pod kierownictwem PlasticsEurope Deutschland e.V. i Messe Düsseldorf. "Plastics shape the Future" obiecuje wgląd w teraźniejszość i przyszłość wystawcom i fachowej publiczności K 2019 jak i mediom i wszystkim zainteresowanym.

Plastic shape the future

Specjalny "Science Campus"

Science Campus K 2019 reprezentuje dialog między nauką i gospodarką. Wystawcy i goście mają tu możliwość zapoznania się ze skoncentrowanym przeglądem prac badawczych i ich wyników w sektorze tworzyw sztucznych i kauczuku oraz do wymiany doświadczeń między uczelniami i przedsiębiorstwami.

Bioplastics Business Breakfasts

Zainteresowani potencjałem i szansami biotworzyw na K 2019 będą mogli zasięgnąć informacji na licznych stoiskach wystawowych. Ponadto bioplastics Magazine we współpracy z Messe Düsseldorf organizuje cztery imprezy, w czasie których w ramach wykładów i dyskusji z ekspertami, będzie można zaznajomić się z właściwościami i zaletami biotworzyw i wymienić doświadczenia. W centrum uwagi Bioplastics Business Breakfasts stoi przyszła rola i potencjał rynkowy biotworzyw - zarówno tych zbudowanych na bio-komponentach jak i biologicznie rozkładalnych. Z równą uwagą analizowane będą przy tym szanse na przyszłość jak i obawy związane z zastosowaniem biotworzyw.

Rubberstreet i "Rubber & TPE Pocket Guide"

Jednym z kluczowych punktów poświęconych gumie na K 2019 będzie ponownie Rubberstreet. To okno na świat kauczuku i elastomerów otwarte jest od K 1983, co poprawia widoczność przemysłu gumowego i podkreśla jego innowacyjność. Ulica gumy znajdzie się w hali 6. Ponadto oferujemy "Rubber & TPE Pocket Guide". Ten przewodnik pomaga zidentyfikować na targach znaczących partnerów, którzy zajmują się gumą i elastomerami, z TPE włącznie. Wystawa obejmie cały łańcuch tworzenia wartości od dostawców surowców i maszyn aż po przetwórców.

Wysoka ocena fachowej publiczności

K to dla branży termin obowiązkowy. Odzwierciedla się to nie tylko w liczbie wystawców i jakości oferty. Dowodem jest także liczba odwiedzających oraz ogólnie wysoka ocena ich jakości: 232.053 osoby ze 161 krajów zjawiło się w październiku 2016 Düsseldorfie. 71 % spośród nich przyjechało na K z zagranicy; najliczniejsze kontyngenty gości przybyły z Włoch, Holandii, Indii, Turcji, Francji, Belgii, USA, Chin, Hiszpanii i Polski. Ocena targów dokonywana przez gości po wizycie była jednoznaczna: 97 % chwaliło szeroką paletę technicznych opracowań i przyszłościowych rozwiązań. Szczególnie wysoko goście oceniali dużą ilość prezentowanych innowacji oraz obecność wszystkich firm wiodących na tym rynku. Odnosi się to nie tylko do producentów wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy. Targi K odwiedzane są także regularnie przez przemysłowych odbiorców końcowych, którzy szukają tu inspiracji ze strony branży i jej produktów.

Targi K. Maszyny


brak
 

Wyłączny przedstawiciel na Polskę spółek targowych Messe Düsseldorf GbmH, Messe Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China

Polska