Kompozyt-Expo 2023: innowacje i dyskusje o zielonej przyszłości

Kompozyt-Expo 2023: innowacje…

Wysokie koszty energii, inflacja czy zmiany na rynku dostaw skłaniają do podejmowania intensywnych dyskusji m.in. na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Dla całej branży materiałów kompozytowych najważniejszym miejscem na debatę o wyzwaniach dla przemysłu będą Targi Kompozyt-Expo. Tegoroczna 12. edycja odbędzie się w dniach 4-5 października w Expo Kraków.

Technologie kompozytowe wspierają zrównoważony rozwój

Szukając sposobów na obniżanie kosztów energii i zrównoważony rozwój coraz śmielej sięgamy po materiały kompozytowe. Lekkie i ultra wytrzymałe są odpowiedzią na wiele potrzeb dzisiejszego świata. Ciężko wręcz znaleźć dziedzinę przemysłu, w której kompozyty nie znajdują zastosowania. Materiały przyszłości wpływają na intensywny rozwój farm wiatrowych czy technologii wodorowych. Wykorzystywane w budowie pociągów, jachtów czy samolotów, obniżają ich wagę co wpływa na oszczędność znacznej ilości energii. Zmierza to do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Recykling materiałów kompozytowych - problem, czy wyzwanie?

Wokół materiałów kompozytowych od dawna prowadzi się intensywną dyskusję dotyczącą ich ponownego wykorzystania. Targi Kompozyt-Expo., dzięki synergii nauki i przemysłu, będą właściwym miejscem na kontynuację tych rozmów.

Spotkanie naukowców i przedsiębiorców co roku jest zapalnikiem do podejmowania ważnych tematów, jak np. recykling kompozytów. Wystąpienia ekspertów z całej Europy nieustannie inspirują do dalszych rozmów, badań czy wdrożeń. Są też szczególnie doceniane przez uczestników targów.

kompozyt-expo-2023-2


Spotkajmy się na targach

Oczy i uszy całej branży materiałów kompozytowych będą zwrócone na Kraków. Obecność na targach jest kluczowa dla każdego, kto aktywnie działa w tym sektorze lub planuje wykorzystać materiały i technologie kompozytowe w swojej działalności.

Wystawcy nieustannie podkreślają, jak ważne są spotkania na żywo. Budowanie silnych relacji biznesowych, jeśli nie rozmawiamy z drugą osobą twarzą w twarz jest trudne. Targi pozwalają obejrzeć na żywo maszyny, produkty czy technologie. Przede wszystkim jednak pozwalają poznać człowieka - Ciebie. Dzięki temu zbudujesz zaufanie, które dzisiaj w relacjach biznesowych jest kluczowe.

Globalna współpraca

Od lat wydarzenie cieszy się rosnącym uznaniem wśród zagranicznych gości. W 2023 roku ponownie na targach zagoszczą firmy m.in. z niemieckiego klastra Composites United e.V. oraz działające na światowych rynkach firmy z Włoch czy Szwajcarii. Możliwość wymiany myśli przez całą branżę stwarza idealne warunki do nawiązywania nowych sojuszy i kreowania innowacyjnych rozwiązań.

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w 12. Międzynarodowych Targach Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kompozyt-Expo.

kompozyt-expo-2023-3