Konferencja Chemia 4.0 za nami

Konferencja Chemia 4.0 za…

W dniach 20 - 21 września 2022 r., w formule stacjonarnej, pod hasłem "Cyfrowa przyszłość - dzieje się tu i teraz", odbyło się wyjątkowe spotkanie branży chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) – Konferencja Chemia 4.0. Nowoczesne spotkanie networkingowe, w unikalnej formule z pokazami i prezentacjami, zwieńczone śniadaniem biznesowym stanowiło niezwykłą okazję do dyskusji, omawiania case studies i najnowszych cyfrowych rozwiązań dla branży chemicznej.

- Przemysł 4.0 - Chemia 4.0. Cyfrowe rozwiązania to już codzienność w branży chemicznej, która jest niezwykle innowacyjną gałęzią gospodarki. To, co kiedyś wydawało się nieosiągalne, dziś jest na wyciągnięcie ręki. Przedsiębiorstwa branży chemicznej doskonale zdają sobie sprawę, że w nowoczesnych technologiach tkwi siła i ogromny potencjał – rozwiązania 4.0 odgrywają coraz większą rolę w opracowywaniu nowych strategii funkcjonowania firm. W przemyśle chemicznym digitalizacji poddawane są całe procesy, to trend w funkcjonowaniu całej branży. Cyfryzacja stanowi nie tylko narzędzie, ale jeden z potężnych obszarów, które wpływają m.in. na poprawę konkurencyjności sektora, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Cyfryzacja stwarza także szerokie możliwości związane z wypełnianiem unijnych celów np. w zakresie transformacji ekologicznej związanej choćby z Europejskim Zielonym Ładem. Narzędzia cyfrowe to także - zwłaszcza w obecnych, trudnych i niestabilnych gospodarczo i geopolitycznie czasach - szeroki wachlarz wsparcia dla przedsiębiorstw branży chemicznej. To dzięki rozwiązaniom „ery digitalizacji” mówimy o przyspieszaniu, ulepszaniu, usprawnianiu procesów i produktów. Branża chemiczna stale rozwija się w tym zakresie i mamy nadzieję, że tempa tego rozwoju nic już nie zatrzyma - tymi słowami dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podsumował zakończoną Konferencję w ramach Projektu Chemia 4.0.

Cyfrowa przyszłość - dzieje się tu i teraz

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako ekspercka organizacja branżowa, zorganizowała wyjątkowe spotkanie sektora chemicznego. W ciekawych przestrzeniach hotelu Ibis Styles Stare Miasto w Lublinie, podczas paneli dyskusyjnych, licznych rozmów networkingowych, a także w trakcie śniadania biznesowego w formule round-table, przedstawiciele sektora chemicznego i licznie zaproszeni eksperci rozmawiali o znaczeniu cyfryzacji i nowoczesnych technologii w sektorze.

Konferencja Chemia 4.0 stanowiła doskonałą okazję do wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy zaproszonymi prelegentami oraz uczestnikami. Podczas wydarzenia, w nietypowej, nowoczesnej formule, w jednej przestrzeni, zorganizowano miejsce pokazów i debat, jak również specjalnie przygotowaną strefę meeting pointów, w ramach których firmy mogły zaprezentować swoje produkty i usługi, a także dyskutować, budować relacje i wymieniać się dobrymi praktykami. Czas wystąpień i prezentacji podzielony był czasem przeznaczonym na networking, co dało możliwość wszystkim aktywnego udziału w rozmowach i wymianie doświadczeń na bieżąco.

Wydarzenie prowadził Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji PIPC. Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny „Nasz sposób na 4.0 - jak to robi Polska Chemia?” z udziałem przedstawicieli Partnerów Strategicznych Projektu Chemia 4.0: dr Grzegorza Kądzielawskiego, wiceprezesa zarządu, Grupa Azoty S.A., Piotra Szkody - wiceprezesa Process Automation, ABB Sp. z o.o. oraz przedstawiciela PKN Orlen S.A. - Tomasza Olczaka, dyrektora Biura Technologii. Uczestnicy rozmowy zgodnie podkreślali, że cyfryzacja wpisana jest w strategie reprezentowanych przez nich spółek i stanowi nieodłączny element funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Prelegenci dostrzegają wyzwania związane z cyfrową transformacją, jednak ich zdaniem oznacza ona w dużej mierze przede wszystkim korzyści np. w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wydajności.

Kolejną część Konferencji Chemia 4.0 stanowił blok prezentacji i pokazów eksperckich. Przedstawiciele firm mieli możliwość zaprezentowania konkretnych rozwiązań, cyfrowych narzędzi, case studies, a także ciekawych danych. Jako pierwszy głos zabrał Piotr Błażewicz, Regional Sales Manager, Honeywell Sp. z o.o w wystąpieniu pt. „Cyfryzacja zakładu - kierunki i wyzwania”. Kolejnym prelegentem był Michał Motyka, dyrektor sprzedaży i marketingu, Dräger Polska Sp. z o.o., który opowiadał o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie cyfryzacji i bezpieczeństwa, m.in. systemie monitorowania FireGround.


Czytaj więcej:
Relacja 183
Rynek 1087