Konferencja Chemia 4.0 za nami

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zobaczenia i przymierzenia nowoczesnego sprzętu firmy Dräger. Następnie prezentację pt. „Udział aktywnych odbiorców energii w transformacji energetycznej: doświadczenia i perspektywy” przedstawił Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o., zaś jako kolejny ekspert o nowoczesnym narzędziu, jakim jest kalkulator do liczenia śladu węglowego, opowiadał Tomasz Radomski, Director, Head of Manufacturing, Atos Polska S.A. Następne wystąpienie - „Pokaz w zakresie szkoleń VR na instalacjach przemysłowych” - rozpoczęła prezentacja Elżbiety Gęcy, Dyrektor ds. Technicznych, PROZAP Sp. z o.o., która opowiadała m.in. o powstawaniu modelu 3D z perspektywy spółki, zaś w kolejnym etapie uczestnicy konferencji zobaczyli na żywo „spacer” po instalacji przemysłowej z użyciem nowoczesnej technologii Virtual Reality, wykorzystywanej do szkoleń, którą przedstawił Sebastian Zieliński CEO, AppsBow Sp. z o.o. Pierwszy blok prezentacji zakończyła prezentacja Krzysztofa Wojciechowskiego, Wiceprezesa Zarządu, Climbex Sp. z o.o. na temat nowych technologii jako elementu zachowania bezpieczeństwa infrastruktury podziemnej.

Popołudniową część konferencji rozpoczął drugi panel dyskusyjny - „Zielono-cyfrowa droga - w górę czy pod górę?”, moderowany, podobnie jak pierwszy z paneli, przez Marcina Przygudzkiego z PIPC - z udziałem następujących ekspertów: dr inż. Anna Tyburska-Staniewska, Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; dr Piotr Kryjom, Zastępca Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju, Platforma Przemysłu Przyszłości; Anna Blajerska, Kierownik Wschodniego Akceleratora Biznesu, Puławski Park Naukowo Technologiczny. Prelegenci podkreślali, że cyfryzacja jest trendem, który dotyczy obecnie nas wszystkich, każdej firmy, w skali globalnej – jest czymś nieuniknionym, procesem, który może przynieść szereg pożytku, gdy zostanie wdrożony we właściwy sposób. Zaproszeni eksperci opowiadali o digitalizacji z perspektywy reprezentowanych przez nich instytucji, o prowadzonych działaniach oraz min. możliwościach wsparcia, finansowania, na jakie mogą liczyć w zakresie cyfrowych rozwiązań przedsiębiorcy branży chemicznej.

Drugi blok pokazów i wystąpień eksperckich rozpoczęła prezentacja ekspertów Agat IT S.A. na temat systemu detekcji wycieków przemysłowych. Kolejno głos zabrał Piotr Pietrzak Principal, EE&U ekspert, IBM Polska Sp. z o.o., który opowiadał o zagadnieniu ESG z perspektywy cyfryzacji. Raportowanie ESG  (ang. E – Environmental, S – Social, G - Governance;  koncepcja łącząca w sobie trzy elementy: środowisko - E, społeczna odpowiedzialność - S i ład korporacyjny - G) stanie się codziennością dla przedsiębiorców, dlatego już teraz warto się do niego dobrze przygotować,  niebagatelną rolę w tym procesie odegrają nowoczesne, cyfrowe rozwiązania i systemy. Następnie prezentację na temat oceny projektu automatyki zabezpieczeniowej nowoczesnych obiektów przemysłowych wygłosił Piotr Smoła, Główny Specjalista Urządzeń Ciśnieniowych, Urząd Dozoru Technicznego. Ostatnią prezentację, zamykającą pierwszy dzień konferencji Chemia 4.0, w zakresie skalowania i eksploatacji wydajnych instalacji wodorowych przedstawił Jarosław Szumny, Key Account Manager, ABB Sp. z o. o.

Unikalnym, nowym rozwiązaniem było „rozdzielenie” bloków prezentacji i pokazów czasem na networking, dzięki czemu uczestnicy mogli na bieżąco dyskutować, czy podchodzić do meeting pointów, które stanowiły mini-stoiska firm, gdzie prezentowane były ciekawe rozwiązania i cyfrowe narzędzia. Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji PIPC, prowadzący wydarzenie, podkreślił, że zainteresowanie obszarem szeroko pojętej digitalizacji jest obecnie bardzo duże.

– Polska Izba Przemysłu Chemicznego po raz ostatni zorganizowała konferencję w ramach Projektu Chemia 4.0 w 2019 r., a więc jeszcze przed pandemią COVID-19. Planując wydarzenia i kalendarz aktywności na rok 2022, zauważyliśmy duże zainteresowanie tematyką cyfryzacji i Przemysłu 4.0 wśród naszych firm członkowskich i w związku z tym – w odpowiedzi na te potrzeby – podjęliśmy decyzję o tym, aby przywrócić konferencję Chemia 4.0 jako odrębne wydarzenie, z wyłączeniem jej z TECHCO Forum, na którym do tej pory poruszaliśmy tego typu tematykę jako jeden z obszarów. Dodatkowo, zagadnienia dotyczące digitalizacji i cyfrowe narzędzia odgrywają jedną
z kluczowych ról w obecnych trudnych, nieprzewidywalnych czasach i okolicznościach, z którymi wszyscy się mierzymy: pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą, kryzys energetyczny, a także ambitne zielone cele unijne, którym branża chemiczna musi sprostać – dodał.


Czytaj więcej:
Relacja 185
Rynek 1092