Konferencja Chemia 4.0 za nami

Drugi dzień Konferencji to śniadanie biznesowe w formule round-table, które spotkało się z wielkim uznaniem wśród uczestników. W jego trakcie, w mniej formalnej atmosferze, w mniejszych grupach eksperci prezentowali studia przypadków i rozmawiali z uczestnikami o wybranych zagadnieniach. Moderatorami poszczególnych „grup stolikowych” byli: Henryk Kubiczek, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty S.A.; Tomasz Radomski, Director, Head of Manufacturing, Atos Polska S.A.; Piotr Stemporski, Dyrektor Operacyjny, Climbex Sp. z o.o.; Michał Motyka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska Sp. z o.o.; Rafał Łaba, Sales Director Central Eastern Europe, Open Text Sp. z o.o. oraz Sławomir Janczewski, iFactory CEE Key Account Manager, Advantech Poland Sp. z o.o. Śniadanie biznesowe, kończące wydarzenie, trwało dwie godziny, podczas których prowadzący poszczególne dyskusje z jednej strony mieli możliwość przedstawienia poszczególnym grupom oferty reprezentowanych przedsiębiorstw, opowiedzenia o prowadzonej działalności, lecz także mogli lepiej poznać oczekiwania swoich odbiorców i wsłuchać się w potrzeby innych przedstawicieli branży chemicznej.

- Nas, jako organizatorów, niezmiernie cieszy fakt, ze nasze spotkanie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem ze strony ekspertów, zarówno z branży chemicznej, ale także np. prawników, przedstawicieli świata nauki, różnorodnych organizacji. Wydarzenie odbyło się w zupełnie nowej formule - celowo zależało nam na tym, aby było to spotkanie ukierunkowane przede wszystkim na networking. Dlatego też w prowadzonej komunikacji i wielu rozmowach nazywaliśmy to wydarzenie „odwróconą konferencją”, ponieważ fundament stanowiły rozmowy kuluarowe, spotkania networkingowe, które były „przerywane” pokazami i prezentacjami trendów i konkretnych nowoczesnych rozwiązań, a także kluczowymi dyskusjami panelowymi. Stąd również pomysł zorganizowania drugiego dnia wydarzenia śniadania biznesowego, w mniejszych moderowanych grupach „stolikowych”, w formule round-table. Pozwoliło to stworzyć dodatkową, wyjątkową przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń, a także umożliwiło to jeszcze lepsze poznanie się przedstawicieli branży. Innowacyjna - inna niż dotychczasowe - formuła tego wydarzenia jest efektem przysłuchiwania się potrzebom naszych członków i partnerów - podsumowuje zakończone wydarzenie Marcin Przygudzki, koordynator Pionu i Projektów w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Podczas Konferencji Chemia 4.0 w panelach dyskusyjnych, prezentacjach, pokazach i śniadaniu biznesowym wzięło udział ponad dwudziestu ekspertów – przedstawicieli świata biznesu, instytucji państwowych, a także największych firm polskiego sektora chemicznego.


Czytaj więcej:
Relacja 183
Rynek 1087