Laureaci polskiej edycji konkursu vector 2024

Celem zastosowań rozwiązań e-prowadnikowych było skrócenie interwałów konserwacyjnych i czasu montażu. Przy okazji udało się zaprojektować system, w którym prowadnik kablowy nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu.

Coraz większą wagę przykładamy do zielonych rozwiązań, dlatego igus nagradza również aplikacje, które wspierają ochronę środowiska. W tym roku zielony vector otrzymała firma Systemy Transportu Bliskiego Panda Sp. z o.o. za system automatycznych suwnic chwytakowych dla magazynu paliwa biomasowego. Suwnice stanowią niezbędne ogniwo w procesie rozładunku biomasy do automatycznego magazynu oraz załadunku paliwa do pieca w elektrociepłowni.
Rozwiązaniem jakie tu zastosowano jest prowadnik kablowy zick-zack firmy igus, najlepsze rozwiązanie dla tej aplikacji, z powodu potrzeby pionowego  przemieszczania dużej ilości przewodów (w tym ekranowanych). W aplikacji wykorzystano również złącze modułowe Module Connect, które pozwala na szybki i łatwy montaż oraz demontaż chwytaka podwieszonego pod suwnicę w przypadku awarii, serwisu czy przeglądu.
Dodatkowo, cały układ automatycznych suwnic chwytakowych wpisuje się w zastosowanie alternatywnych źródeł energii. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, gdzie jako paliwo zastosowano luźną słomę. Magazyn biomasy, w którym pracować będą suwnice chwytakowe pozwoli na:
  • znaczne ograniczenie spalania węgla,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej,
  • zdecydowane obniżenie emisji CO2 do atmosfery oraz  obniżenie kosztów operacyjnych działalności związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2,
  • wzrost bezpieczeństwa energetycznego dzięki zapewnieniu dywersyfikacji paliw.
20240618-091432882-ios

Jury naszego konkursu zdecydowało również o przyznaniu w tym roku jednego wyróżnienia. Trafiło ono do firmy REbuild 3DCP, za drukarkę 3D, która drukuje funkcjonalne budynki i większe prefabrykowane elementy betonowe. Podczas pracy, drukarka narażona jest na działanie warunków atmosferycznych, opady i zapylenie, a także temperaturę od 5 do 40oC. Dodatkowo osiąga prędkości do 600 mm/s i przyśpieszenia do 800/s2. Z racji na modułową konstrukcję, posuwy w osiach X i Y mogą wahać się od 3 do 15 m.

Dzięki zastosowaniu przewodów chainflex oraz e-prowadników igus możliwe było zachowanie początkowych założeń i rozbudowanie funkcjonalności drukarki. Wysoka niezawodność produktów pozwala skrócić czas i ograniczyć koszty serwisu maszyny.

Uwagę zwraca również ekologiczny aspekt tej aplikacji. Drukarka pozwala bowiem na ograniczenie odpadów w procesie tworzenia konstrukcji betonowych. Możliwe staje się tu wyeliminowanie szalunków, które są konieczne w przypadku metod tradycyjnych. Równocześnie proces pozwala na optymalizację topologiczną struktury drukowanych obiektów, co z kolei przekłada się na zminimalizowanie użytego materiału i ograniczenie generowanego śladu węglowego.


Czytaj więcej:
Nagrody 276
Konkursy 184
Polimery 211