Luflexen - elastyczne tworzywa do produkcji folii

Luflexen - elastyczne tworzywa do produkcji folii
Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) wprowadziła na rynek polski nowy gatunek polietylenu pod nazwą Luflexen hyPE 35 P FA rekomendowany do folii rękawowej, który pozwala na jakościowe zmniejszenie grubości wytwarzanej folii, zapewniając jednocześnie przy tym jej lepszą wytrzymałość mechaniczną (zbalansowane właściwości mechaniczne zarówno w kierunku wzdłużnym i poprzecznym) w połączeniu z wyższą przezroczystością. Nowy gatunek Luflexen hyPE 35 P FA to polietylen liniowy o podwyższonej gęstości, który jest wytwarzany jest przez LyondellBasell w Europie Zachodniej.

Doświadczenia w skali laboratoryjnej i przemysłowej pokazują, że gatunek Luflexen hyPE 35 P FA łatwo się przetwarza na liniach używanych przez przetwórców do folii rękawowej, a okno przetwórcze jest szerokie - takie właściwości są szczególnie pożądane w przypadku wytwarzania opakowań giętkich. Gatunek jest wytwarzany w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji w fazie gazowej w oparciu o oryginalną technologię pod nazwą Spherilene S, która należy do LyondellBasell. Gatunek hyPE 35 P FA nie zwiera środka poślizgowego, ale charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i może być przetwarzany zarówno na liniach rekomendowanych do LDPE i LLDPE. Gatunek zapewnia także lepszą stabilność balonu w porównaniu do standardowych i metalocenowych polietylenów liniowych małej gęstości. Dodatkowo, folia produkowana na bazie gatunku Luflexen hyPE 35 P FA nie wykazuje tendencji do blokowania. Gatunek ten łatwo miesza się z innymi rodzajami polietylenu.

Wyjątkowa sztywność i wytrzymałość mechaniczna, szczególnie dobra odporność na przebicie, którą oferuje przetwórcom gatunek Luflexen hyPE 35 P FA przekłada się na możliwość wytwarzania folii o obniżonej grubości. Oznacza to mniejsze zużycie tworzywa, a takie rozwiązanie jest korzystne dla środowiska.

Dodatkowa zaleta stosowania gatunku Luflexen hyPE 35 P FA to różnorodność zastosowań. Potencjalne zastosowania konsumenckie tworzywa Luflexen hyPE 35 P FA obejmują:
  • folie do żywności (do automatycznego pakowania i druku),
  • folie do pakowania produktów konsumenckich (np. do pakowania art. higienicznych),
  • folie do laminacji,
  • folie o wysokiej wytrzymałości do zastosowań przemysłowych,
  • folie rolnicze i ogrodnicze.