Maszyny z Tajwanu dla zielonej gospodarki

Oprócz wyżej wymienionych technologii i know-how, w fabryce KEENPRO stosowane są zaawansowane systemy recyklingu. Używane są nie tylko materiały przyjazne dla środowiska i/lub ulegające biodegradacji, ale recyklingowi poddawane są również zużyte komponenty. Stare maszyny, które kiedyś były traktowane jak śmieci, dla KEENPRO są zasobem. W ten sposób KEENPRO optymalizuje każdy zasób i wdraża recykling tak dalece, jak to tylko możliwe.

Obecnie w wielu dyskusjach podnosi się problem odpadów z tworzyw sztucznych, za które w ogromnej mierze odpowiada przemysł opakowaniowy. Dlatego też wielu potentatów na rynku napojów bezalkoholowych sukcesywnie ogłasza swoje zobowiązania do zrównoważonego rozwoju, dążąc do tego, aby do 2025 r. osiągnąć 100% recyklingu, degradacji lub ponownego użycia plastiku. Podobnie czynią polscy producenci zwracający się w kierunku tworzyw sztucznych przyjaznych dla środowiska, oczekując skutecznych i ekologicznych rozwiązań w tym zakresie. Realizując założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, firma KEENPRO koncentruje się zarówno na tworzywach biodegradowalnych, jak i na surowcach pochodzących z recyklingu.

keenpro-pet-automatic-stretch-blow-molding-machine-em
Rozdmuchiwarki firmy KEENPRO mogą z powodzeniem produkować butelki z PLA

Rozdmuchiwarki firmy KEENPRO mogą z powodzeniem produkować butelki z PLA – biodegradowalnego, termoplastycznego tworzywa wytwarzanego z surowców odnawialnych, czy też rPET - politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu mechanicznego. Pan Tom Huang podkreśla, że rolą KEENPRO jako producenta urządzeń jest pomoc klientom w produkcji z takich materiałów, z jakimi życzą sobie pracować oraz zapewnienie powodzenia procesu wytwórczego.

- Mamy bardzo dużego klienta z Chin, który produkuje napoje. Był on zainteresowany zastosowaniem PLA w swojej linii produkcyjnej ze względu na tendencję do zwiększania świadomości ekologicznej. Aby uczynić ten proces wykonalnym, przetestowaliśmy preformy PLA na naszej maszynie i po kilku próbach odnieśliśmy sukces – podkreśla pan Huang.

W zgodzie z gospodarką o obiegu zamkniętym

Innowacyjność i wysoka kultura technologiczna tajwańskiego sektora maszyn i urządzeń do tworzyw sztucznych pozwala tej branży efektywnie realizować założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Tajwańscy menedżerowie wykazują się dużym zrozumieniem dla kwestii związanych zarówno z ochroną środowiska, jak i obiegiem surowców. Ich efektywne rozwiązania w tej dziedzinie, przetestowane na niezwykle wymagającym i konkurencyjnym rynku lokalnym, mogą być z powodzeniem stosowane w różnych częściach świata, w tym w krajach europejskich - i oczywiście w Polsce - gdzie cele gospodarki o obiegu zamkniętym są szczególnie ważne.