Największa światowa spółka chemiczna podsumowała 2016 rok

Dzięki wyższym wolumenom sprzedaży, sprzedaż w sektorze Agricultural Solutions w czwartym kwartale wzrosła o 10 proc., do 1,3 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 65 mln euro, do 79 mln euro. Było to spowodowane wyższymi kosztami stałymi, częściowo wynikającymi z nowych lub rozbudowanych zakładów produkcyjnych, na przykład herbicydu dicamba. Na skutek niższych wolumenów sprzedaży oraz negatywnego oddziaływania związanego z kursami walut sprzedaż za cały rok 2016 zmniejszyła się o 4 proc., do 5,6 mld euro. Wymagające otoczenie rynkowe w branży środków ochrony roślin spowodowało szczególne zmniejszenie popytu na środki owadobójcze w Ameryce Południowej oraz na środki grzybobójcze w Europie. Ceny kształtowały się na poziomie z 2015 r. Rygorystyczne zarządzanie kosztami umożliwiło zmniejszenie poziomu kosztów stałych w segmencie rozwiązań dla rolnictwa. Dzięki temu wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnął poziom ubiegłoroczny: 1,1 mld euro, pomimo spadku sprzedaży.

W segmencie ropy naftowej i gazu (Oil & Gas) dzięki wyższym wolumenom oraz cenom sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 26 proc., do 922 mln euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 36 mln euro do 163 mln euro. Sprzedaż za cały rok zmniejszyła się o 79 proc., do 2,8 mld € rok do roku. Ze względu na wymianę aktywów z Gazpromem na koniec września 2015 r., przychody z aktywów obrotu gazem i działalności magazynowej oraz ze spółki Wintershall Noordzee B.V. ustały z czwartym kwartałem 2015 r. W 2015 r. działalność ta wygenerowała sprzedaż na poziomie 10,1 mld euro. W segmencie ropy naftowej i gazu produkcja wzrosła o 15 proc. w ujęciu rok-do-roku, ale zmiany cen i kursów walutowych przyczyniły się do spadku sprzedaży o 15 proc. W 2016 r. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 849 mln euro do 517 mln euro. Główną przyczyną był niższy poziom cen ropy naftowej i gazu zbycie działalności w zakresie obrotu gazem i jego magazynowania na rzecz Gazpromu. Aktywa przekazane Gazpromowi miały swoje odzwierciedlenie w EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w 2015 r. w wysokości około 260 mln euro.

W czwartym kwartale sprzedaż w segmencie pozostałych produktów (Other) zmalała o 22 proc., do 518 mln euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się do minus 386 mln euro w porównaniu z minus 114 mln euro w czwartym kwartale 2015 r. W skali całego roku, w porównaniu z 2015 r. sprzedaż spadła o 28 proc. do 2,0 mld euro. Za spadek ten odpowiadają przede wszystkim niższe ceny oraz wolumeny sprzedaży, a także wygaśnięcie umów na dostawę surowców, związane ze zbyciem pod koniec 2014 r. udziałów BASF w przedsięwzięciu realizowanym wspólnie ze spółką Ellba Eastern Private Ltd. w Singapurze. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 162 mln euro do minus 1,1 mld euro. Było to w dużej mierze spowodowane efektami wyceny długofalowego programu motywacyjnego. Pozytywne oddziaływanie zmian kursów walut umożliwiło spowolnienie tempa spadku.